Değerli Hemşerilerim, İstanbul Yenikapı’da yapılmakta olan Şehir tanıtım günleri mevzusunda Sivil toplum kuruluşları arasında İBB Partizanlığına şahit oldum.

İstanbul’da yapılan tanıtım günlerinin adı neden değiştirildi.

Geçtiğimiz yıl  “İl tanıtım Günleri” için içişleri bakanlığı tarafından bir genelge çıkarılmıştı.

Bu genelgeye göre Sivil toplum kuruluşunun şehri tanıtabilmesi için  o İlin Valiliğinden,Kültür Müdürlüğünden ve kurumlarından izin alması gerekmesiydi.Doğrusuda buydu.

Çünk, ili temsil etme yeterliliği olmamasına rağmen bu işi yapan kuruluşlar oluyordu.Bir ili temsil edebileceğini en iyi o ilin Valiliği ve kurumları bilir. Bu tüm iller için geçerli değimli.?

İBB İçişleri bakanlığının genelgesine uymamak, Valilik izni alan ve kendine yakın bulmadığı veya izin vermek istemediği Sivil toplum kuruluşuna Tanıtım günü yaptırmamak için değişikliğe gitti.

Sebebi  İBB,İl tanıtım gününü kendi istediği STK’ya veremiyordu.

Burada İBB kurnazlığı devreye girdi. İBB kendine yakın bulduğu ve tanıtım günleri açılışında kendi siyasetlerine yakın isimlerin reklamı olması için kendilerine yakın olan (Yönetici veya yönelimi) sivil toplum kuruluşlarına verebilmek için,Organizasyon firmasını devre dışı bırakıp İBB Sivil toplum müdürlüğü olarak kendileri yapmaya karar verdiler.

Tanıtım günlerinin adını değiştirerek,Genelgeyi boşa çıkarttılar.

Şehri hangi STK’nın temsil edeceğini kendileri belirliyorlar.

Tanıtım günleri ismini değiştirerek “Memleket buluşmaları” adını koydular. Böylelikle İçişleri bakanlığının çıkarttığı genelgede boşa düşmüş oldu.

Artık Yenikapı’da kendi belirledikleri STK’ya bu izni verebiliyorlar. Çünkü adını değiştirdiler, artık Valilik iznine gerek yok İBB olarak bu işi biz yapıyoruz diyorlar.

Yani İstanbul un her ilçesinde olan Şehir buluşmaları programını, İBB kendi istediği STK’ya veriyor.

İBB İstanbul’da O ili kimin temsil etmesi gerektiğini artık kendi belirliyor. İzin verdiği STK ‘nın temsil kabiliyeti onları ilgilendirmiyor. Yeter ki kendilerine yakın olsun.

Bayburt Tanıtım günleri için 3 yıldır, Bayburt Kültür ve yardım Derneği müracaat ettiği ve Valilik izinlerini aldığı halde çeşitli bahanelerle Siyaseten buna izni vermediler.

Geçtiğimiz yıl İçişleri Bakanlığının genelgesi olduğu için kendi istedikleri başka bir STK’yada veremediler.

Ancak Bu programın ismi değiştirip İl tanıtım günü olmaktan çıkartıp İstanbul un her ilçesinde yapılan “Memleket buluşmaları” adını koyarak Valilik izinlerinden kurtardılar ve İstedikleri STK’ya bu izni verdiler.

İzin verdikleri STK’nın o şehri temsil eden bir Sivil toplum kuruluşu olup olmadığı umurlarında bile değil.

Sonuç, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği 2023 yılı için  Bayburt Valiliğinden izinleri alıp İBB STK işlerine müracaat ettiği halde, başka bir müracaat olmadığı halde haber dahi verilmeden başka bir STK’ya bu iznin verildiği anlaşıldı.

 İBB STK işleri Müdürüyle yapılan görüşmede neden bizim müracaatımız olduğu halde bize haber vermediniz sorusuna, Size izin vermeyecektik denildiğine bizzat şahit oldum.

Değerli hemşerilerim İBB yönetimi sivil toplum kuruluşları arasında Partizanlık yapmayı kendilerine hak görebilmekteler.

Bu hareket, Sivil toplum kuruluşlarının biri birilerine husumet duymasına ve birlikteliklerine zarar vermesine yol açmaktadır.

Vatandaş olarak, Bayburtlu olarak, STK üyesi olarak bizlere düşen her daim doğruların yanında olmamız gerekir diye düşünüyorum.

Takdir Kamuoyunun..