Belediye tarafından yapılan yeni imar planı ile mahalle sakinleri evlerini bulunduğu ada parselleri birleştirerek  yeniden yapabilecekler. Yeniden düzenlenen kentsel dönüşüm planı kapsamında jeolojik problemler ile zemin etüdü problemleri çözülerek belediye tarafından da yeşil alan ve otopark yapımı için arsa desteğinde bulunuldu.

Bayburt Belediyesi Çoruh Kültür Merkezi’nde hak sahipleri ile yapılan toplantıda konuşan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci  “İlimiz Merkez Gençosman Mahallesinde 5393 Sayılı kanunun 73. Maddesi gereği Kentsel Dönüşüm Alanı olarak ilan edilen eski sanayi sitesine ilişkin Belediye Başkanlığımız ile Toplu Konut İdaresi başkanlığı (TOKİ) arasında 09.12.2004 tarihli protokol ile çalışmalar başlatılmıştır. Alınan meclis kararları ve yapılan protokoller çerçevesinde TOKİ tarafından değerleme ve tespit çalışmaları, fizibilite ve analizler, mimari avan projeleri ve mekânsal tasarım projeleri TOKİ tarafından tamamlanmıştır. Fakat hak sahipleri ile iki kez görüşülmesine rağmen uzlaşı konusunda mutabakata varılamamıştır. Yıllardan beri şehrimizde kangren haline gelen, dönüşüm alanı altyapı ve yapılaşma sorununun çözümü için; Belediyemizce 132.000 TL bedelle dönüşüm alanının imara esas jeolojik jeoteknik zemin etüt raporu hazırlatılmıştır.”ifadelerini kullandı.

 Yeni imar planı hakkında sayısal bilgilerde veren Başkan Pekmezci “Yine Belediyemiz teknik elemanları kontrolünde serbest çalışan şehir plancısına 35.000 TL Bedelle yeni bir uygulama imar plan taslağı hazırlatılmıştır. Uygulama alanı içerisinde kalan Belediyeye ait 28.990 m² miktarında ki tüm imar yollarından siz değerli Gençosman mahallesi sakinleri adına fedakârlık yapılarak bu alanların otopark ve park olarak kullanılmak üzere Belediyemizce sizlerin hizmetine sunulmuştur.   Ayrıca yeni yapılan imar planı tadilatı ile TOKİ’ye ait 3000 metrekarelik yaklaşık 15-20 Milyon TL arasında değere sahip alan yeşil alan olarak planlanmıştır. Bu alanın belediyemiz taşınmazları ile trampa edilerek siz değerli hemşehrilerimizin hizmetine sunulması sağlanacaktır. Mevcut yapılaşma şekli ve parsel büyüklükleri dikkate alındığında hali hazırdaki parsellerinize tek başına inşaat yapılması günümüzde ki imar kanununa ve mevzuatına uygun değildir. Bu nedenle yol genişlikleri artırılarak, ada bazında inşaat yapımı tanımlanmıştır. Yapı adalarında zemin katlar işyerleri olarak planlanmıştır. Bu yapı adalarının taban alanlarının tamamı inşaat alanı olarak planlanmış olup, üst katların ise jeolojik zemin etüt raporu ve imar mevzuatın uygun gördüğü en üst sınırdan kat planlaması tanımlanarak 3 emsal olarak (h= 18.50 m) toplam 6 kat inşaat alanı belirlenmiştir. Bu amaçla TOKİ görüşüne istinaden, Şehir plancısı tarafından hazırlanan imar plan değişiklik taslağına göre şehrimizin dokusu ile örtüşen ve ilimize vizyon katacak mimari özelliğe sahip çevre düzeni ile birlikte modern bir yapılaşmanın sağlanmasını hedeflemekteyiz. Siz değerli halkımızın bu çalışmalarımıza destek ve katkı sağlaması, sürecin başarılı şekilde sonlandırılmasını sağlayacaktır.  Samimiyetle bir şey söylüyorum. Bugün burada sizin lehine olan her şeyi ortaya koyduk.  Birde yapılacak olan dükkânlara da ayrıca asma kat vereceğiz.  Sizlerin yıllardan beri süregelen ve kangrenleşen problemlerinizi çözmek istiyoruz.”Diye konuştu.

Başkan Pekmezci’nin büyük alkış alan konuşmasının ardından Bayburt Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürü Teoman Hakan Orhan, İmar ve Şehircilik Müdürü Hamit Kaygusuz ve Şehir Plancısı Ziya Aydın tarafından hak sahiplerine bölgede uygulanacak olan yeni imar planı ve sahip olacakları haklarla ilgili bilgi verildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli’nin de hazır bulunduğu toplantı soru cevap yapılmasın ardından sona erdi.