Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı 1997 yılından günümüze  yaklaşık 12.000 Öğrencimize burs vererek destek sağladık.Geçen Yıl 150 Öğrenciye Hafızlık bursu vererek destek oldu.

Bayburt  Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfından burs almaya hak kazananların listesi Vakfın internet sitesinden yayınlandı.

Vakıftan Yapılan açıklamada:

Bu yıl'da 716 öğrencimize bur sağlayarak Eğitime destek olmaya devam ediyoruz.

Yeni Öğrenci yurtlarımızın da hizmete girmesinin ardından farklı ve daha çok burs imkanı sağlanacak.

Akademik,Kültürel çalışmalara ve araştırmalara destek olacağız.

Hedefimiz,Vakfımıza sürekli gelir getirecek imkanları sağlamak, kesintisiz ve sürdürülebilir bir hizmet yapılabilmesinin önünü açmak olacak.Bu yolda belli bir mesafe kaydetmiş bulunuyoruz.

Ülkemizin ve Bayburt’un Milli manevi değerlerine sahip çıkan,Kültürünün yaşatılması için çeşitli programlar tertip edip bu yolda hizmet üretmeye devam ediyoruz.

Vakfımızın gelir kaynaklarını  artırarak,Kültürel çalışmaların ve akademik çalışmaların desteklenmesine, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine ve akademik araştırmaların desteklenmesi, eğitim programlarının oluşturulması ve zenginleştirilmesi, ortak araştırma-geliştirme çalışmalarının yapılması için destek sağlayacağız.

Bizler  bu hizmetleri yaparken gerek siyasilerimiz,bürokratlarımız,STK ve Derneklerimize ve iş insanlarımıza verdiği  desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı

LİSTE İÇİN TIKLA