Panelistler Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit TÜMTÜRK, Dr. Öğr. Üyesi Abdulaziz ARTIŞ ve Moderatör Doç. Dr. Özkan DAYI Doğu Türkistan Panelini gerçekleştirdiler.

Panel Hatip Eyüp BAKAN tarafından Kur’an tilaveti le başladı. Panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren MTTB Bayburt Şubesi Başkanı Mehmet Asif ALAN, Doğu Türkistan davasının çok değerli ve önemli olduğunu, suskun kalınmaması gerektiğini, bu davanın partiler ve STK’lar üstü olması gerektiğini vurgulayarak şu şekilde ifade etmiştir: “ ‘Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! O sadece, onların işini bir güne erteliyor ki, o gün gözler dehşetten dışarı fırlamıştır’. Devlet büyüğümüzün ifadesiyle “Doğu Türkistan’da insanlar inançlarından dolayı zulme uğrar, en vahşi şekilde öldürülürken modern vicdan kutup ayılarının azalan sayısına odaklanmış durumda.

” Bu davalar sahip çıkanındır, sizler buradasınız, sahip çıkansınız.

İzzetbegoviçin ifade ettiği üzere ‘Ve her şey bittiğinde hatırlayacağımız düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacak.’ kabilindeki bu dava bir turnusol kâğıdı hükmündedir. Bu davanın bayrak şahsiyetlerinden İsa Yusuf Alptekin bir Türk olarak Türkün davası, Bir Müslüman olarak İslam davası, Bir insan olarak insanlık davası diye adlandırılan bu davayı ‘Doğu Türkistan Davası partiler üstü bir insanlık davasıdır, siyasallaştırılmamalıdır’ şeklinde ifade etmiştir.

Yoksa bu davanın en büyük hamisi Türkiye’de davanın siyasallaştırılması, Çinin verdiği zarardan fazla olabilir.”

Doğu Türkistan Panelinin açılışını yapan Moderatör Doç. Dr. Özkan DAYI, panelistler hakkında bilgi vererek meselenin tarihsel ve güncel yönlerine dair ifadeler kullanarak sözü panelist Dr. Öğr. Üyesi Abdulaziz ARTIŞ’a devretti. Artış konuşmasında Doğu Türkistan ile Türkmenistan ve diğer ifadelerin karıştırıldığına ve kavram olarak Türkistan’nın neler ifade ettiğine değinmiştir. Coğrafi olarak nerede bulunduğuna, fiziksel yapısı ve konumuna değinerek yer üstü ve yer altı kıymetlerine dair bilgiler verdi.

Daha sonra tarihsel anlamda Doğu Türkistan sürecine değindi, günümüze kadar gerçekleşen tarihi ve siyasi olaylara atıf yaparak gelecek beklentilerine dair görüşlerini ifade etti. Konuşmasının sonunda paneli düzenleyen STK’lara ve katılımcılara teşekkür etti.

Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit TÜMTÜRK, konuşmasına temenni ve dua ile başlayarak Doğu Türkistan’ın neden önem arz ettiğine vurgu yaptı. Bunu ifade ederken öncelikle Türk kelimesinin kullanılmaya başlandığı coğrafya burası olduğuna, Türklerin İslam ile şereflendiği ilk siyasi devlet yapılamasının burada gerçekleştiğine, itikat imamı, İmam Maturidi’inin yurdu olmasına dikkat çekti.

Sunum üzerinden konuşmasına devam eden Seyit TÜMTÜRK Çin tarafından gerçekleştirilen asimilasyon faaliyetlerine detaylıca değinerek bunların Türklerin ve Müslümanların izzetine zarar verdiğini ve kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Türk olarak Türklüğe, Müslüman olarak İslam’a, İnsan olarak insanlığa aykırı bu muamelenin kabul edilemeyeceğini vurguladı. Bu meselede kimin neye gücü yetiyorsa Doğu Türkistanlı kardeşlerimize destek ve buradaki zulme karşı hareket etmesi gerektiğine vurgu yaptı. Özellikle Ülkemizde bu meseleyi baltalayan faaliyetler bulunduğuna ve kendilerini haksız ithamlarda bulunanlara karşı da mücadele ettiğini ve hukuki olarak uğraştırılarak yıldırılmaya çalışıldığını söyledi. Özellikle Çin’in Kardeş Aile Projesi ile Doğu Türkistanlıların evine zorla ikamet ettirilerek ailenin huzur ve mahremiyetine zarar vererek asimilasyon sürecinin hızlandırıldığına değinmiştir.

Çin kamplarına alınan insanların, insanlık dışı muameleye maruz bırakıldığına ve karantina bahane edilerek insanların ev hapsinde tutulduğuna ve açlık ile baş başa bırakıldığına dikkat çekti.

Özellikle Fiili olarak bir şeyler yapılası gereken bir zamanda olduğumuzu, fiili bir şey yapılamıyorsa sözlü olarak bu sıkıntıların duyurulması bu da yapılamıyorsa dua edilmesi gerektiğini söyledi.  Panelde Seydi Yakup Derneği Başkanı Mehmet ANAR Doğu Türkistan ile ilgili dua etti. Panelistlere hediye takdimi sırasında söz alan Prof. Dr. Nasrullah HACIMÜFTÜOĞLU Panelistlere ve panel düzenleyicilerine teşekkür ederek çok önemli bir hususta farklı düşüncede STK’ların bir araya gelip ortak hareket etmelerinin çok kıymetli olduğuna, bunun birçok mecrada sergilenmesi gerektiğine değindi.

Doğu Türkistan’ın tüm İslam âleminin kalbinde ve dilinde yer aldığına ve alması gerektiğine değindi. Panelistlerinde davanın bayraktarlarından merhum İsa Yusuf Alptekin gibi dava sahip çıkmalarından dolayı tebrik ederek konuşmalarını sonlandırdı.