Kongre İstiklal Marşı ve Şehitlerimize  Saygı duruşunun ardından Divan başkanı ve katip üyelerin seçimiyle başladı.

Divan Başkanlığına Nihat Adıgüzel,Katip üyeliklerine Kemal Çınar,ve Adem Musullu seçildi.

Divan Başkanı kurula bir açılış konuşması yaptı.Divan başkanı yönetim kurulu başkanını faaliyet raporunu okuması için kürsüye davet etti.Faaliyet raporu okundu. Denetim kurulunun 2021 -2022 yıllarına ait denetleme raporları okundu. Denetleme kurulu olarak yönetim kurulunu raporunu ibra ettiklerini bildirdi.

Yapılan seçimde, yönetim kurulu başkanlığına Hacı Dursun Sağlam ‘ı başkan yardımcılığına Muhammed Adıguzel’i muhasipliğe Mustafa Doğan’ı üyeliğe ise Recep Laçin,Tekin Gülsever,Fikret Açıkgöz,Raşit Muslu,Nusret Muslullu ve Alay Musullu seçildiler.

Denetlem kurulu üyeliğine Yüksel Çınar,Ali Altay,Muammer San,Yasin Aka,Hamit Kozu ve Erkan Gülsever seçildi.