Sergi ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, serginin köklerinin bölge masallarına uzandığını, bölgeden toplanan bitkilere ve toprak çeşitlerine dayandığını ifade ederek, Vuslat Doğan Sabancı’nın “Emanet” isimli sergisini, yerel malzeme ile çağdaş ve gelecekçi bir öneri olarak tanımladığını söyledi.

Vuslat Doğan Sabancı’nın bölgeye ait kültürel köklere sahip olduğunu ifade eden Koçan, Vuslat Doğan Sabancı’nın dünya deneyimi ile sözlü kültür arasındaki güçlü bağları yaratıcı faaliyete dönüştürdüğünü ifade etti.   Koçan, “İçinde yerellik olan, çağdaşlık olan gelecek umudu olan bir sergi. “Emanet” aslında bizim kaybetmekte olduğumuz kültüre, buharlaşan değerlerimize yönelik bana göre bir ağıttır, yeniden hatırlatmadır. Onun için “Emanet” ile belki kaybettiklerimiz arasında yeni bir bağ kurmayı amaçlıyor” şeklinde konuştu.

Vuslat Doğan Sabancı da büyükannesinden ilk kez duyduğu eski bir masalı modern çağ için yeniden hayal etiğini ifade ederek, “Türkçede “emanet” genel olarak bir şeyi birine bakmak ve korumak amacıyla devretmek anlamına gelir ve bu, güvene dayalı bir sözleşmeyle iç içe geçmiştir. Sergi tamamen bu temaya uygun olarak “Emanet” olarak isimlendirdik” dedi.

Sergide dikkat çeken eserlerden biri olan Göbek Bağı çalışmasına dikkat çeken Sabancı, “Aslında bizim en büyük emanetimiz hayatın kendisi. Doğum ve ölüm arasında bir zaman. Doğduktan sonra, hep bir arayış içindeyiz. Arayışlarımız benim zihnimde her zaman dönem formları, her zaman genellikle spiral halde, yani düz giden bir çizgi, bir yol olarak görmüyorum hayatı. Dönüyoruz, kıvrılıyoruz, birbirimize yaklaşıyoruz, uzaklaşıyoruz, ilişki kurmaya, bağ kurmaya çalışıyoruz ama sonunda sonsuzluğa giderken birliğe de gittiğimizi düşünüyorum.

Hayatın göbek bağını böyle düşündüm ve böyle oluşturdum. Anneannemin bana bıraktığı altın zincirden ilham aldım. Bu zincirin halkalarını devleştirerek, çok büyüterek tekrar yaptım. Yetmiş metre, altı yüz halkadan oluşan bir enstalasyon haline getirdim. Her bir halka birbirine sadece bir noktadan kolayca giriyor ve bir daha çıkmıyor. O noktayı bulamazsanız zincirin halkalarını birbirine geçiremezsiniz” şeklinde konuştu.