Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölüm Başkanı Doç. Dr. Turgut Bayramoğlu, 2023 yılında basımı yapılan ” Her zaman ve her yerde yoksulluk” isimli kitabı ile ilgili Elisa Sahaf ve Kitapevinde gerçekleşen etkinlikte; kitabı hakkında açıklamalar ve etkinliğe katılanlar ile Soru – Cevap şeklinde gerçekleşen söyleşi oldukça verimli geçti.

           Bayramoğlu yoğun katılımın sağlandığı söyleşide; Yoksulluğun hayatın bir gerçeği olduğunun altını çizerek;

               “ Yoksulluk konusu hemen hemen herkesi ilgilendirmektedir. İnsanlar ya yoksuldur, ya yoksulluktan yeni kurtulmuş ya da kurtulmuşsa bile tekrar düşme endişesi yaşamaktadır. Bu sebeple bu kitap yediden yetmişe ve bugünden yarına herkesi bir şekilde ilgilendirmektedir.   

             Elinizdeki kitap sizlere yoksulluğun bilgisinden öte müktesebatını verme amacını gütmektedir. Kalkınma iktisadında hali hazırda okutulan yoksulluk konusu, iktisat literatürünün yanı sıra işin içerisine arkeoloji, tarih, edebiyat, sinema, psikoloji ve din dahil edilerek daha da görünür ve hissedilir kılınmaya çalışılmıştır.

                “ Kitabın temel tezi, zannedilenin aksine, yoksulluğun insanlık tarihi ile başlamış olduğu ve halen şekil değiştirerek ve üstelik artarak devam ettiğidir.” açıklamasını yapan Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölüm Başkanı Doç. Dr. Turgut Bayramoğlu;

           “ Paylaşılan bilgilerden anlaşıldığı üzere insanoğlu tarihsel olarak hangi aşamaları katetmiş olursa olsun bir türlü yoksulluğu temelli bir şekilde çözmeyi başaramamıştır. Avcı toplayıcıların yeme içme problemlerine, tarım toplumlarında iklim krizleri ve kıtlıklar, sanayi toplumlarında yeterli beslenme ve temiz gıdaya ulaşım,  kentli toplumlarda ise gecekondulaşmave türlü türlü yoksunluklar eklenmiştir. Nihayetinde insanlığın bir kısmı sürekli açlık, kıtlık ve sıkıntı içerisinde hayatını geçirirken ümit hep başka bahara kalmış, refah ise insanlığın büyük bir kısmı için Kafdağı’nın ardında olmuştur.

              Özellikle toplumun çocuklar ve kadınlar gibi göreceli zayıf olan kesimleri için daha da can yakıcı olan yoksulluğu daha derinden anlamamızı sağlayan eser, sayfalarda ilerledikçe karşılaşacağınız birçok bilgi ve yorum ile bakış açınızı değiştirme gücüne sahiptir. “ dedi.

               Katılanların Soru – Cevap ile katıldığı söyleşide; Yoksulluğun insanlık tarihinden beri var olduğu ve devam edeceği gerçeği dile getirildi.