Misafirlerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Pekmezci “İlimiz Genç Osman Mahallesi 725-726 adada yer alan yaklaşık 200 dönümlük arazinin Tarımsal Niteliği Korunacak Alan statüsünden çıkarılması için 09.12.2021 tarihinde talepte bulunmuştunuz. Belediyemizin girişimleriyle ile ilk olarak 31 Ekim 2022 tarihinde 369 numaralı meclis kararı ile alanda ilave imar planı yapılmasına karar verilmiştir. Daha sonra 22.09.2023 tarih ve 143 sayılı Toprak Koruma Kurulu kararı ile alanın planlı alana sınır olması sebebiyle bu taşınmazlarda yapılması planlanan konut amaçlı plan değişikliği talebinin tarımsal bütünlüğü bozmayacağı kanaati ile kamu yararı kararı alınmasına karar verilmiştir. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikli Bakanlığı tarafından 29.11.2023 alınan kamu yararı kararına istinaden belediyemizin destekleriyle hazırlanan dosya Tarım ve Orman Bakanlığı’na gönderilerek 18.01.2024 tarihinde onaylanmıştır. Son olarak ilgili diğer kuruluşlarında görüşleri alınarak imar planı ve parselasyon çalışmaları devam etmektedir. Hak sahiplerimize hayırlı olsun.” İfadelerini kullandı.
 

Hak sahipleri ise Başkan Hükmü Pekmezci’ye teşekkür ederek çalışmalarında başarı temennisinde bulundular.