Bayburt Üniversitesi Senatosu olarak, İsrail'in bölgemizdeki güven, refah ve istikrarı bozan müzmin işgal politikalarının son günlerdeki orantısız ve kontrolsüz hava saldırıları ile bir sivil katliamı endişesine dönüştüğünü bildiriyor ve bu endişeye karşı tüm dünyayı katliama karşı vicdanî bir tavır almaya davet ediyoruz. Gazze'de yaşanan toplu cezalandırma tavrının etnik ve siyasî bir operasyona dönüştürülme çabasını kınıyor ve Filistin halkının yıllardır sürdürdüğü haklı mücadelesi için her zamanki gibi koşulsuz ve tam desteğe hazır olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyoruz. Çünkü mazlumlaştırılan ve sivil işkenceye maruz bırakılan Filistin halkı, yalnız değildir ve ülkemizin sağduyusu ile milletimizin feraseti sayesinde hiçbir zaman yalnız kalmayacaktır.

İsrail rejiminin Batılı kamuoyunun medya manipülasyonları ve propaganda faaliyetleri ile bağlamından saptırdığı sistemli işgal faaliyeti, hiçbir sebeple meşrulaştırılamaz ve Filistin halkına yönelik insanlık dışı yok etme davranışlarının savaş suçu olduğu gerçeğini hiçbir gerekçe masum kılamaz. Sivillerin hedef alınması, iki taraf için de her ne gerekçeyle olursa olsun, asla kabul edilemez. Mevcut ortamda, İnsanî ihtiyaçlardan mahrum bırakılarak ölüme sürüklenen bir halkın feryadından daha masum bir ifade yoktur! Nitekim İsrail rejimi, meşru bir devlet olmanın sınırları dışına çıkarak yasadışı bir örgüt gibi davranmayı ivedilikle durdurmalı ve sağduyu çeçrevesinde diplomatik çözümden yana olmalıdır. Gayrimeşru hava operasyonlarının kara harekatı ile genişletilecek olmasına dair haberleri endişeyle takip ederken, Gazi Meclisimizin ortak bildirgesinde, milletimizin tarihî tavrını belirten iradeyi sergileyeceğimizi de deklare ediyoruz. Milletimiz hiçbir zaman mazlumları zalim yaptırımlara karşı kaderine terk etmemiştir, terk etmeyecektir.

Gazi Meclisimizin siyasî çözüme ilişkin sağduyu bildirgesinde olduğu gibi çözümün gerçekleşmesi için 1967 yılı öncesi sınırlara dönülmesi çağrısını yineliyor ve sivil katliamının durdurulması için dünya kamuoyunu tek ve kararlı bir iradede birleşmeye çağırıyoruz.

Bayburt Üniversitesi Senatosu olarak Filistin halkının özgürlüğe kavuşması ve işgal harekatının sonlanarak sağduyunun tesis edilmesi için Filistin halkının haklı mücadelesine destek olduğumuzu ve ortak sesimizin Gazze'den yükselen sesle bütünleşmeyi sürdüreceğini kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

Bayburt Üniversitesi Senatosu