Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü liderliğinde yürütülen proje kapsamında katılımcılar; Bayburt Fen Lisesi, Bayburt Milli İrade Anadolu Lisesi Bayburt Rekabet kurumu Kız Anadolu Lisesi, Bayburt Anadolu İmamhatip Lisesi, Bayburt Lisesi öğrenim gören yaşları 15-19 arasında değişen öğrencilerden seçilmiştir. Katılımcılar okullarında yürütülen faaliyetlere aktif katılan, proje yürüten, akademik başarısı orta düzeyin üstünde, dezavantajlı veya eşit imkana sahip olmayan, temel düzeyin üstünde yabancı dil bilgisine sahip 10-11 ve 12. Sınıf öğrencileridir. Katılımcılar ev sahibi kuruluş tarafından tertip edilen dil eğitimi pratik uygulama, Avrupa’da kullanılan yöntem ve teknikler, akranlarıyla iletişim, sosyal faaliyetler, kültürel gezileri içeren programa dahil edilmişlerdir.


İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Rahmi Güney ve Müdür yardımcımız Serdal Salık'la birlikte daha önce Almanya'ya yaptığı hazırlık ziyaretlerindeki tecrübelerini katılımcı öğrencilerle paylaştı.


Proje Koordinatörü Tuba AKILLI tarafından katılımcılara güvenlik, lojistik, seyahat, konaklama, eğitim planı ve kültürel etkinliklerle ilgili kapsamlı bilgi verildi.
Hareketlilik kapsamında faaliyetler şöyledir;
Faaliyet/Oturum/Görev Saati    Faaliyet/Oturum/Görev

Katılımcılarla ev sahibi okula ilk ziyaret gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin birbirleriyle tanışması sağlanmıştır. Birlikte yemek etkinliği yapılmıştır. Ardından her iki ülkeden daha önceden belirlenen öğrenciler kendi okullarını, illerini, ülkelerini anlatan bir sunum yapmıştır. Ardından ev sahibi kurumdan bir öğretmen eğitim sistemi hakkında bilgi vermiştir. Ev sahibi kurumdan eğitimciler, dil öğretimi konusunda kullandıkları platformları, araçları tanıtmışlardır. Mülteci öğrencilerin oryantasyonu, dil öğrenimi konusunda yapılan aktiviteler üzerine beyin fırtınası etkinliği yapılmıştır. Öğleden sonra Düsseldorf kentinde sergi gezisi gerçekleştirilmiştir.


Her iki ülkeden katılımcılar gruplara ayrılarak, dil eğitimi ile ilgili oyun temelli bir etkinlik yapılmıştır. Bir öğretim görevlisi dil eğitimi ile ilgili öğrencilere sunum yapmıştır. Aktif bir çalışma yürütülmüştür.
Öğrencilerle bilgisayar salonunda uygulamalı atölye etkinliği gerçekleştirilmiştir. Öğleden sonra ise kültürel etkinlikler kapsamında gemi asansör izlemi yapılmıştır.
“Öğretilen bir dilin kültürü ve mantığı da öğretilmelidir.” düşüncesinden hareketle kültürel amaçlara ağırlık verilmiştir. Dil öğretimi kültür aracı olarak görülmüş, önceki uygulamaların tersine dil bilgisi ve kelime öğretimi yerine metinler ön plana çıkarılmıştır. Metinlerde kültür kavramı üç alan birleştirilerek ele alınmıştır. Bunlar edebiyat, tarih ve coğrafya konularıdır. Öğrencilere verilen metinlerde edebiyat, tarih, coğrafya, atasözleri, genel kültür gibi konuların olmasına dikkat edilmiştir. Uygulamada gezi yazısı, roman gibi türler seçilmiştir. Dilin öğretilmesinde ise günlük kullanılan dilden hareket edilmiş, çocuğun ana dilini öğrendiği doğal süreç izlenmesi gözlemlenmiştir.

Ona göre öğrenci ana dilini bir düzen ve sıra izleyerek öğrenmektedir. Önce yaşadığı gerçek olay ve durumları zihnine yerleştirmekte, ardından onları sıralamakta, hepsini bilgiye çevirerek zihninde düzenlemekte ve kullanmaya başlamaktadır. Dijital çağda etkili okuma, çevrimiçi olarak okunan veya dijital olarak karşılaşılan materyalleri arayabilen, değerlendirebilen ve yorumlayabilen kritik okuyucular olmayı gerektirdiğinden teknolojiye dayalı yeni okuryazarlık daha çok teknolojik aletlerin sağladığı görsel ve işitsel materyallerle yeni bir boyut kazanması hem öğretim yöntem ve tekniklerinde hem de öğrencilerin sahip olması gereken okuma ve yazma becerilerinde kullanıldığı anlatılmıştır. Ayrıca  dijital okur yazarlık ve dil öğreniminde kullanılan web 2 araçları tanıtılmıştır. Kullanımı hakkında bilgiler verilmiştir.
Öğrenciler çağımızda kullanılan teknolojilerin eğitimde kullanıldığını görmüş , web2.0 araçlarıyla Pratik yaparak dil öğreniminde dijitalleşme farkındalığı ve bilinci oluşmuştur.
Her iki ülkenin öğrencileri yeni projelerde birlikte çalışmak için bir faaliyet planı oluşturmuştur. eTwinning projesi için işbirliği yapılmıştır. Öğrenciler birbirlerinin iletişim bilgilerini almıştır. Ev sahibi kurum tarafından bir katılım sertifikası töreni düzenlenmiştir. Hareketlilik sonrasında  Sonrasında öğrenciler ve refakatçi öğretmenleri Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi GÜNEY'i ziyaret ettiler ve değerlendirmede bulundurlar duygu ve düşüncelerini paylaştılar. Öğrenciler dil öğrenme farkındalığının önemini ve eğitimde dijitalleşme noktasında hareketliliğin katkıları olduğunu söylediler. Hareketlilikleri müdürlüğümüz sosyal medya hesaplarında ; web sitesinde, instagram ve facebook hesaplarında paylaştık ve yerel ulusal basında haberler yaptık. Bir ebook tasarladık ve okullarımıza gönderdik.