Bayburt Üniversitesinin kurumsal aidiyet temelli insan kaynakları yönetim stratejisinin vizyon uygulaması olarak geçtiğimiz yıllarda hayata geçen ve geleneksel hale gelen 'Akademik ve İdarî Personel Taltif Töreni'nde, 2023 performans yılının başarılı personeli taltif edildi. Onur Konuğu olarak törene katılan TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanı (BİDEB) Prof. Dr. Ömer Faruk URSAVAŞ, millî bilim ve teknoloji vizyonu ışığında planlanan TÜBİTAK desteklerini anlattı. 

Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda düzenlenen "2023-2024 Akademik Yılı Akademik ve İdarî Personel Taltif Töreni", saygı duruşu ve İstiklâl Marşıyla başladı. Törende aynı zamanda, Bayburt Üniversitesi Marşının lansmanı yapıldı. Bayburt'un geleneksel değerlerini ve kültür mirasını Dede Korkut'un manevî kimliğinde yeni nesillere aktarma misyonunu esas alan Marş, salondaki konukların büyük alkışları eşliğinde kamuoyunun beğenisine sunuldu. 

Kurumsal Marşın tanıtımının ardından kürsüyü teşrif eden Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, hitap ve selamlama konuşmasında Bayburt Üniversitesinin performans yönetim ilkeleri ve kalite standartları arasındaki ilişkilere değindi. Proje odaklı bilim, spor ve kültür başarılarının Entegre Kalite Yönetimi yaklaşımının somut çıktıları olduğuna dikkat çeken Rektör Türkmen, hâlihazırda devam eden ISO 9001:2015 değerlendirmesi ile önümüzdeki dönemde gerçekleşmesi planlanan YÖKAK Dış değerlendirmesini başarıyla tamamlama temennilerini paylaştı. Rektör Türkmen, kurumsallığın en önemli bileşenleri arasında gördükleri taltifi, yaşayan bir kurum kültürüne dönüştürmekten memnuniyet duyduklarını ifade ederek ilgili komisyonun, performans verilerini esas alan objektif değerlendirme süreçleri sonucunda taltif edilen personeli tebrik etti. Rektör Türkmen'in ardından, "Türkiye'nin Bilim ve Teknoloji Vizyonu Işığında: Bayburt Üniversitesi Taltif Töreni ve TÜBİTAK Destekleri" başlıklı tören konuşmasını yapmak üzere kürsüyü teşrif eden TÜBİTAK BİDEB Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Ursavaş, performansı ödüllendiren taltif geleneğinin paydaşı olmaktan duyduğu memnuniyeti bildirerek söze başladı. Türkiye Yüzyılının bilim ve teknoloji hamlesi ile üniversitelerin bu hamledeki misyonu hakkında konuşan Ursavaş, TÜBİTAK'ın bu çerçevedeki proje desteklerinden bahsetti. İltifatın, başarı motivasyonunda üstlendiği kurumsal role değinerek sözlerini tamamlayan Ursavaş, başarı temennilerini paylaşarak kürsüden ayrıldı. Konuşmaların ardından geçilen taltif merasiminde ilk olarak her bir taltif kategorisindeki isimlerin belirlenmesinde etkili olan objektif standartlar ve ilkeler hakkında bilgi verildi. Bilgilendirme sonrasında; kurumsal hizmet, Web of Science'da taranan "Fen, Mühendislik ve Sağlık Bilimleri" alanlarındaki ve "Sosyal ve Beşeri Bilimler" alanlarındaki dergilerde en fazla yayın performans puanı, Proje performans puanı, Web of Science'ın Q1 ve Q2 dilimlerinde taranan dergilerde en fazla yayın performans puanı ve birimleri tarafından önerilen idarî personel kategorilerinde ve alt kategorilerinde belirlenen akademik ve idarî personel taltif edildi. Taltif töreni, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamlandı.