Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Mülkiyet Koruma ve Güvenlik programı ile İş Sağlığı ve Güvenliği programına yönelik olarak hazırlanan Mesleki Uygulamalı Eğitim Yönergesinin Bayburt Üniversitesi senatosu tarafından kabul edilmesiyle birlikte önümüzdeki yeni akademik yılda eğitimde çığır açan bir inovasyon süreci başlamış olacak. Yeni bir müfredat yaklaşımıyla ilk üç dönemlerini akademi eğitiminde tamamlayacak olan öğrenciler, son dönemlerinde ise doğrudan sektörde çalışarak uygulamalı eğitime geçiş yapmış olacaklar. Böylece akademik ve teorik bilgi kazanımlarının sektör tecrübesiyle sentezlenmesi ve kalifiye iş gücünün ön lisans öğrenim süresinde büyük oranda sağlanması mümkün hale gelecek.

Meslek Yüksekokulları için henüz oldukça yeni olan bu modele geçişin yaşandığı ilk üniversitelerden biri olduklarını belirten Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Murat Çolak, " Daha sonraki yıllarda diğer bölüm ve programlarımız için de geçiş sağlanması hedeflenmektedir. 2023-2024 yılından itibaren geçerli olacak bu yeni modelle birlikte öğrencilerimiz, bölüm ve programlarının 3. veya 4. yarıyılındaki müfredatla ilgili iş kollarına uygun şekilde belirledikleri işyerlerinde mesleki uygulamalı eğitimlerine bir dönem boyunca devam edeceklerdir. Bu vesileyle öğrencilerimiz kendilerini iş hayatına hazırlayacak ve mesleki becerilerini geliştirerek okul sonrası istihdamda fırsat yakalamış olacaktır. Bu yeni uygulamanın üniversitemize, yüksekokulumuza ve öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, öğrencilerimize başarılar diliyorum." dedi.

Teorik ve akademik bilginin her geçen gün dönüştüğü dinamik bir dünyada bir de enformasyon adı verilen pratik ve gündelik bilginin önem kazandığını kaydeden Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen ise, "Teknoloji ile desteklenen toplumlarda birçok bilgi iç içe geçiyor ve deneyim boyutu, bilgiyle kurulan bir ilişki olarak yalnızca tüketimde değil üretim de de etkili hale geliyor. Dolayısıyla öğrencilerin akademik sermayelerini meslekî sermaye ile harmanlayacakları bir pratik boyutu, en optimal haliyle sektör içindeki deneyimde sağlayabiliyoruz. Yeni Mesleki Uygulamalı Eğitim Modelimiz sayesinde akademinin nazarî boyutunu sektörün fiilî boyutuyla tamamlamış olacağız. İki programla başladığımız sürecin diğer programlara genişlemesi için süreç değerlendirmeleri ve iyileştirmeler sağlayacak gözlemler yapacağız." ifadelerini kullandı.