Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Abdioğlu, Bilim ve Teknolojide Avrupa İş Birliği (European Cooperation in Science and Technology/COST) programı kapsamında yürütülen iki uluslararası aksiyona, TÜBİTAK’ın desteğiyle Çalışma Grubu (Working Grup/WG) üyesi olarak seçildi. Bayburt Üniversitesinin uluslararası bilim ve teknoloji iş birliklerinde yeni bir evreyi ifade eden COST, çok sayıda Avrupa ülkesinden akademisyenlerin küresel sürdürülebilirlik sorunlarına çözüm aradığı bir konsorsiyum olarak öne çıkıyor.Doç. Dr. Abdioğlu, TÜBİTAK aracılığıyla Çalışma Grubu üyesi olarak seçildiği COST kapsamında, “Uyumlu Manipülasyon İçin Süper İletken Nanoaygıtlar ve Kuantum Malzemeleri (SUPERQUMAP)” ve “Enerji Geçişini Hızlandırmak İçin Yüksek Sıcaklıklı Süper İletkenlik (Hi-SCALE)” aksiyonlarına katılarak çözüm araştırmalarında bulunan uluslararası iş birliğinde Bayburt Üniversitesi adına önemli roller üstlenecek. Bilim ve teknolojide Avrupa iş birliğini sağlamak amacıyla oluşturulan ve ulusal kaynaklarla desteklenmiş araştırma projelerinin Avrupa düzeyinde koordinasyonunu sağlayan hükümetler arası bir kuruluş niteliğindeki COST aksiyonlarına seçilen saygın üniversiteler arasında yer alan Bayburt Üniversitesi, Avrupalı araştırmacılar arasında etkileşim ve iş birliğini destekleyerek; Avrupa’yı barışçıl amaçlar için bilimsel ve teknolojik araştırmada güçlendirme amacı taşıyan programın gelişmesine de katkı sağlayacak. 

COST’un ülkemizdeki bilimsel koordinatörlüğünü yürüten TÜBİTAK’ın ülkemizden seçtiği saygın akademisyenler arasında yer alan Doç. Dr. Abdioğlu, Çalışma Grubu olarak yer alacağı iki aksiyonun sürdürülebilirlik açısından taşıdığı değer üzerine bazı açıklamalarda bulundu. İlk olarak SUPERQUMAP projesi hakkında konuşan Doç. Dr. Abdioğlu, “Yeni kuantum malzemeleri ve fenomenleri keşfetmek, süper iletken cihazları önemli ölçüde iyileştirmek, halihazırda mevcut olan ağların ve projelerin ötesine geçmeyi gerektiren büyük bir zorluktur. Bu Eylem, yeni topolojik özelliklere sahip kuantum malzemelerin sentezi ve karakterizasyonu, yeni süperiletken işlevlerden yararlanan sensör ve cihazların üretimi ve süperiletken kuantum elektroniğinde yeni fırsatlar yaratabilecek süperiletken durumların üretimi ve tutarlı manipülasyonu olmak üzere üç yol etrafında yapılandırılmış, tüm Avrupa'daki çabaları ve grupları bir araya getiren iş birlikçi bir yaklaşıma olanak sağlayacaktır. Tüm Avrupa'daki uzmanlık ve yetenekleri birleştiren açık ve kapsayıcı bir yaklaşım kullanan bu Eylem, süperiletkenlik alanında başarı hedefleyen iş birlikçi çabaları teşvik edecektir. Sonuçlar, sağlık ve enerji gibi sektörler de dahil olmak üzere, hesaplama için yeni kuantum çözümlerinin geliştirilmesinin çok ötesinde bir etkiye sahip olacaktır.” dedi.
Çalışma Grubunda yer alacağı bir diğer proje olan, Hi-SCALE hakkında da görüşlerini paylaşan Doç. Dr. Abdioğlu, “Süperiletken (HTS) teknolojilerinin potansiyel faydalarına ve başarılı örneklerine rağmen, bu teknolojiler hala elektrik sisteminde kitlesel penetrasyondan yoksundur. Endüstri tarafından işaret edilen çeşitli nedenler arasında maliyetlerle ilgili endişeler ve kriyojeniklerin güvenilirliği konusundaki belirsizlik ve yalnızca yüksek vasıflı profesyonellerin bu teknolojileri kullanabileceği düşüncesi yer almaktadır. Bu COST Aksiyonu, malzemelerden cihazlara giden yolu oluşturacak; gelişmiş modelleme ve ileri hesaplama paradigmalarını teşvik edecek; endüstriyel zorlukları ve uygulamaları ele almak için metodolojiler ve göstericiler sağlayacak ve HTS teknolojilerinin ekonomik ve sürdürülebilirlik değerlendirmesi için araçlar geliştirecek sistemik bir yaklaşımla yukarıdaki tüm zorlukları ele almaktadır.” İfadelerini kullandı.

 
Doç. Dr. Abdioğlu’nu ve Proje Seferberliğini koordine eden Teknoloji Transfer Ofisimizi tebrik eden Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, “Üniversitemizin proje odaklı çözüm kabiliyetini ulusal bağlamda akademisyen ve öğrenci odaklı birçok nitelikli iş birliğine yayma başarısının ardından artık uluslararasılaşma vizyonunu teşvik eden yeni bir proje eylem planını hayata geçiriyoruz. Akademisyenlerimizin çözüm yaklaşımlarını, ülkemizin ilişkili olduğu kıtasal ve küresel dinamiklere entegre eden bu yeni eylem planımız, tüm dünyayı kapsayan gelişim alanlarında ihtiyaç duyulan iş birliklerini hedefleyen yeni bir seferberlik durumunu içeriyor. Doç. Dr. Murat Abdioğlu hocamızın Çalışma Grubu üyesi olarak yer alacağı COST aksiyonları, çağdaş toplumların enerji ihtiyaçlarında sürdürülebilir ivmeler inşa ederek geleceğin verimlileştirilmesinde büyük rol oynayacak. Böylesine bir organizasyonda temsil edilmek ve büyük çağlı problemlere ilgi duyan geniş akademi ağlarına katılmak hedefini gerçekleştiren Doç. Dr. Murat Abdioğlu hocamıza ve Teknoloji Transfer Ofisimize teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.