Yaklaşık 150 STK’nın  ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen mitinge Bayburt’un En büyük Sivil toplum kuruluşları da katıldı.Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı,Bayburt Kültür ve yardım Derneği ve Bayburtlu bir çok sivil toplum kuruluşu katıldı.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı Av.İsrafil Kahraman verdiği demeçte,Ailenin toplumun temelini oluşturduğuna vurgu yaptı.Kahraman:Aile yok olursa toplum yıkılır,Aile bizim milletimizin en önemli değeridir.Bizim için Aile kutsaldır.Bayburtlular için Aile her şeyden önce gelir,Milletimizi bölüp parçalamak için en değerli varlığımıza saldırıyorlar.Aile mefhumunu dejenere etmek için küresel bir saldırı altındayız.Küresel güçler Türkiye de LGBT denen yapıyı destekliyorlar.Bu kesimler sosyal medyada ve ünlüler eliyle çocuklara kötü örnek oluyorlar.Medyadaki dizilerde hemen her sahnede bir eşcinsel figür var.Dizilerde verilen mesajlar eşcinselliği normalleştirmek amacı güdüyor.

Bizler Bayburtlular olarak bu saldırılara dur demek için,toplumun dikkatini bu konuya çekmek için buradayız.Bunun için sesimizi yükseltmeye ,topluma ses vermeye geldik.Yaradılıştan bir takım eksiklikleri olan insanlar vardır.Onları da korumak bu toplumun görevidir.Fakat doğuştan arızası olmayan insanlara cinsel tercih olarak bunu sunmak çok büyük bir yanlıştır.Aile yapısını bozmaktır.Allah’ta bunu lanetlemiştir.Bayburtlu STK’lar olarak bu gün buradayız dedi.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş’ta verdiği demeçte,

Bizlerin bu gün burada olma sebebi Türk Aile yapısına yapılan saldırılara karşı sesimizi yükseltmek ve Türk Aile yapısını korumaktır.Cinsiyet özgürlüğü adıyla yapılan saldırıları kınamak için,LGTB sapkınlığına karşı çıkmaktır.Allahın lanetlediği bu konuya milletimizin dikkatini çekmektir.Türkiyenin geleceği Aile kavramıyla korunacaktır.Bu dayatmaya son verilmesini ,Medyada bu konunun alanen propagandasının yapılmasının yasaklanmasın elzemdir.Bizler Bayburtlular olarak buna dikkat çekmek için buradayız.

"Aileye savaş açanlara geçit vermiyoruz", "LGBT propagandasına ve dayatmasına dur de", "Kulak ver bu sese aile hedefte" sloganları yer aldı.

Fikirde Birlik Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mircan, Sultanahmet Meydanı'na, hazırladıkları basın açıklamasını okudu. Bircan, şöyle konuştu:

"Biz, hiçbir nefret söyleminde bulunmadık. Kişileri hedef almadık. Haklı talebimizi 'nefret söylemi' diye çarpıtmaya çalıştılar. Üstüne basa basa 'LGBT dayatmasına karşıyız' dememize rağmen bizi LGBT'lilerle karşı karşıya getirmeye çalıştılar. Daha da ileri gidip provoke etmeye çalıştılar. İnsanlarımızın sağduyusu kara propagandalara galip geldi. Biz, LGBT bireylerini hedef almıyoruz. LGBT dayatmasına karşı duruyoruz. Tek bir insanın kılına zarar gelsin istemeyiz. Tek isteğimiz, insan neslinin var oluşunu tehdit eden bu propagandaya, dayatmaya 'dur' denmesi. Talebimiz, toplumumuzun temeli olan ailemizin ve çocuklarımızın LGBT propaganda ve dayatmalarından korunması için devletimizin gerekli tedbirleri almasıdır."