Aliyev, "Azerbaycan, yurt dışında yaşayan Azerbaycanlıların hak ve özgürlüklerinin, güvenliklerinin sağlanmasına özel önem vermektedir." diyerek İran'a açık mesaj verdi.

Aliyev, "Biz, kaderin hükmüyle Azerbaycan'dan ayrı düşen soydaşlarımızın dilimizi, kültürümüzü, geleneklerimizi korumaları, tarihi vatanlarıyla bağlarını hiçbir zaman koparmamaları için çabalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.TDT Devlet Başkanları 9'uncu Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, TDT üyesi ülkelerle ilişkilerin tüm alanlarda pekiştirilmesinin Azerbaycan dış politikasının temel önceliklerinden olduğunu söyledi.Türk dünyasının sıkı birleşmesine her zaman katkıda bulunduklarını belirten Aliyev, "Azerbaycan bundan sonra da Türk dünyasının birliği emeline sadık kalacaktır." ifadesini kullandı.

Aliyev, Türk dünyasının 200 milyondan fazla insanın yaşadığı geniş coğrafyayı kapsadığını, büyük ekonomik potansiyele, enerji kaynaklarına, ulaşım hatlarına ve çağdaş askeri olanaklara sahip olduğunu vurguladı.

Türk dünyasının büyük bir aile olduğuna işaret eden Aliyev, "Birbirimizin ulusal çıkarları göz önünde bulundurularak bundan sonra da karşılıklı destek ve dayanışma sergilemeliyiz." açıklamasında bulundu.

Aliyev, "Siyasi, ekonomik, ticari, kültürel, ulaştırma, enerji, dijital transformasyon, tarım ve turizm alanlarının yanı sıra güvenlik, savunma ve savunma sanayi gibi alanlarda da iş birliğimizi etkinleştirmeliyiz." diye konuştu.

Aliyev, Türk dünyasının sadece bağımsız Türk devletlerinden oluşmadığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Türk dünyasının coğrafi sınırları daha geniştir. TDT üyesi ülkelerin dışında yaşayan soydaşlarımızın hak, güvenlik ve milli kimliklerinin korunması, asimile olmamaları gibi konularına artık teşkilatımız bünyesinde her zaman önem verilmesinin zamanının geldiğini düşünüyorum."

Aliyev, "Genç neslin yaşadıkları ülkelerde kendi ana dillerinde eğitim alma olanakları olmalıdır. Maalesef Azerbaycan sınırları dışında yaşayan 40 milyon Azerbaycanlının büyük çoğunluğu bu olanaklardan yoksundur." dedi.

"Türk devletlerinin dışında yaşayan soydaşlarımızın ana dillerinde eğitim almaları daima teşkilatımızın gündeminde olmalıdır. " diyen Aliyev, "Bu yönde gerekli adımlar atılmalıdır. Azerbaycan, yurt dışında yaşayan Azerbaycanlıların hak ve özgürlüklerinin, güvenliklerinin sağlanmasına özel önem vermektedir." açıklamasında bulundu.