“Tam mesaj” ya da `tam kayıt` demek olan “hologram” kelimesinden türetilmiştir ve `eksiksiz bütünlük` anlamına gelir. Öğrenme Parçalanamaz. Öğrenme bütüncül bir süreçtir, sağ-sol beyin birlikte öğrenir. Bizlere, var olan her birimin, evrenin bütün bilgilerine sahip bulunduğu gerçeğini açıklar.
Holistik Düşünce; evrendeki her şeyin aynı bütünün parçaları olduklarını, birbirlerinden haberdar olarak tek bir sistem şeklinde hareket ettiklerini ve birbirleriyle ilişki, iletişim ve etkileşim içinde bulunduklarını ortaya koyar.
 
Var olan her birim, diğerlerini etkileme, değiştirme, yönlendirme ve de diğerlerinden etkilenme özelliğine sahiptir. Bu nedenle de, en küçük bir birim bile gereklidir, önemlidir ve değerlidir. BU anlamda yeniyi inşa etmeye yaklaşımımızda, holistik (bütünsel) bir yaklaşım kullanmak sizsin olaylara ve danışanınızın geleceğine daha doğru yön vermenizi sağlayacaktır. Holistik anlayış, tüm varlığımıza önem vermek ve beslemek demektir.
 
Beden, zihin ve ruh üçlüsünün bütünlüğü içerisinde bir eğitim ve yönlendirmenin başarısı kaçınılmazdır. Üçünden birini bile ihmal edersek eksik kalırız, bütün olamayız. Hangisinden başladığımız önemli değil ama eninde sonunda diğerlerini de dâhil etmek zorundayız. Bedenle işe başlıyorsanız, beslenme konusuna eğilmelisiniz; Yediklerimiz ve içtiklerimizin duygularımızı nasıl etkilediğinin bağlantısını kurabilmek için. Bedenimiz için en iyi seçimleri yapmak isteriz. Bitkiler, vitaminler vb. konulara eğiliriz. Bize uygun gelen bir jimnastik türü bulmaya çalışırız. Jimnastik, kemiklerimizi güçlendiren ve genç kalmamızı sağlayan bir etkinliktir. Spor ve yüzmenin yanı sıra, tai-chi, ve Uzakdoğu sporları da var.  Yok, önce zihin diyorsanız, yaratıcı imgeleme, yönlendirici düşleme ve olumlu düşünce teknikleriyle işe başlayabilirsiniz. Birçok psikolojik yöntemler de var; Gestalt, hipnoz, rebirthing, psikodrama, geçmiş hayat çalışmaları, sanat terapisi, hatta rüya çalışmaları gibi.
 
Hatta meditasyon, zihni sakinleştirmenin ve size özgü "bilme" nin ortaya çıkmasını sağlayan güzel bir yol. Gözlerinizi kapatın ve kendinize sorun; "Bilmem gereken ne var?" ve sessizce yanıtın gelmesini bekleyin. Eğer yanıt gelirse gelir. Gelmezse bir başka gün gelecektir. Workshop (grup çalışmaları) yapan değişik gruplar da var. Herhangi bir grup çalışması tek başına tüm sorunlarınızı sonsuza dek çözümlemenizi sağlamayacaktır. Ruhsal (spiritüel) boyutta, dua, meditasyon ve yüksek beninizle bağlantı kurma çalışmaları var. Affetme ve koşulsuz sevgi, ruhsal çalışmalardır. Pek çok seçeneğimiz ve çok çeşitli yollar vardır. Önemli olan yukarıdaki önerilerin hangisinin kendimize uyumlu olduğunu keşfedip bulmaktır. Bir eğitimcinin öncelikle kendi yaşamında da uygulaya bileceği bu metotları öğrencileri ile paylaşması daha inandırıcı tesirler gösterecektir.
 
“Holistik Öğrenme” bir anlamda öğrenmede ulaşılan önemli bir aşamadır. İnsanda ki birbirinden ayrılamayan özellikleri keşfetmek aynı zamanda eğitimciye, öğrencisini diğerlerinden ayıran önemli noktalarını doğru tespit etme imkânı da sağlayacaktır. Bu noktada takip edilmesi gereken en önemli konu kendi kültür öğelerimize göre bir model oluşturmaktır. Bu güne kadar yapılan en önemli yanlış, yabancı kültürlerin tesirinde bir öğrenme ve gelişim çabası idi. Bu sebepler dolayısıyla bizim toplumumuza uymayan davranış kalıpları da bizi harekete geçirmede yetersiz kalmıştır.