CHP Kadın Kolları Başkanı Gülhanım Türk,25 Kasım Kadına Yönelik Kadına Şiddete karşı Uluslararası Mücadele Günü olması sebebiyle Ülke Geneliyle eş zamanlı olarak basın açıklaması yaptı

Tarih sayfalarında bugünü özel kılan ve sorumluluk yükleyen onurlu bir hikayesi var olduğunu ifade eden CHP Kadın Kolları Başkanı Gülhanım Türk;"1999 yılında Birleşmiş Milletler bugünü Kadınlar Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele İlan etmiştir.

AKP'nin iktidara geldiği 2002 den bu zamana kadın cinayetleri sistematik bir şekilde artmıştır

Kadın Cinayetleri Durdurma Platformunun Verilerine göre 2002'de 66 Kadın Cinayeti işlenmişken 2021 de 217 si şüpheli olmak üzere 497 Kadın hayattan koparılmıştır 

Şüpheli kadın ölümü yoktur.Etkin yürütülmeyen soruşturmalar vardır'dedi.