İstanbul AKM’de Dede Korkut Sempozyumu hakkında ne söylediler