2024 Yılı Teknik Destek Programının Amacı:

TRA1 Düzey 2 Bölgesi’ndeki yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları olmak üzere bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetleri ile Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde belirtilen başvuru sahiplerinin yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına destek sağlamaktır.

2024 Yılı Teknik Destek Programının Öncelikleri

1.Turizmin Geliştirilmesi

2.Et, Süt ve Arıcılık Sektörlerinin Geliştirilmesi

3.Tabi Kaynaklar ve Yapı Malzemeleri Sektörlerinin Geliştirilmesi

4.Afet Risk Yönetimi

5.Yerel Kalkınma Fırsatları

2024 Yılı Teknik Destek Programı Kapsamında Yapılabilecek Faaliyet Türleri ve Bütçe:

Eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, danışmanlık sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlerin destekleneceği 2024 Yılı Teknik Destek Programının toplam bütçesi 4 Milyon TL’dir. Proje bütçe üst limiti danışmanlık faaliyetleri için KDV dahil 300.000 TL, eğitim vb. diğer faaliyetler için KDV dahil 100.000 TL’dir.

SON BAŞVURU TARİHLERİ

DÖNEM

KAYS

TAAHHÜTNAME

1. Dönem (Ocak - Şubat)

29 Şubat 2024

7 Mart 2024

2. Dönem (Mart - Nisan)

30 Nisan 2024

7 Mayıs 2024

3. Dönem (Mayıs - Haziran)

28 Haziran 2024

5 Temmuz 2024

4. Dönem (Temmuz - Ağustos)

30 Ağustos 2024

6 Eylül 2024

5. Dönem (Eylül - Ekim)

31 Ekim 2024

7 Kasım 2024

6. Dönem (Kasım - Aralık)

24 Aralık 2024

31 Aralık 2024

Tüm başvuruların KAYS’tan onayı için son saat 23.59,

Taahhütnameler için son teslim saati 18.00’dir.

Programın Başvuru Rehberi ve detaylarına www.kudaka.ka.gov.tr internet sitesinden ulaşılabilir.