Mimar Mehmet Osmanlıoğlu,10 ilimizde büyük yıkıma sebep olan Depremin ardından açıklama yaptı.

İyi bir planlama ile kurulacak şehirlerde Anadolu kıtasında 1 milyar nüfus bahçeli tek katlı evlerde iskân edilebilir olduğundan arsa kıtlığı gerekçesiyle yüksek bina yarışından vazgeçilmeli

Ülke genelinde şehirleşme planları acilen yapılmalı ve nüfusu 30.000-100.000 olan 250 adet yeni şehir acilen kurulmalı

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve diğer büyükşehirlerden yeni kurulacak şehirlere iç göç teşvik edilmeli

Mülkiyet rejimi değiştirilerek yeni kurulacak şehirlerde konut arsaları -tapu verilmeden- 99 yıllık kullanım hakkı sağlanarak bila bedel verilmeli, tapu devri sınırlandırılarak kişi ve holdinglerin arsa spekülasyonundan haksız rantının önü kesilmeli

Sağlam zeminlere konumlanmayan şehirler bir plan dahilinde iskân edilebilir yerlere taşınmalı

Ülke genelinde gökdelen yapma yarışından vazgeçilerek yatay şehir kuralı 3 katı geçmeyecek şekilde uygulamaya geçirilmeli

Kamu yatırımlarının çarpan etkisiyle kıymetlenen arazi rantının tamamen devlete devredilebilmesi için gerekli kanuni düzenlemeler yapılmalı

Teknolojik ve bilimsel araştırmalar geliştirilerek, düşman ülkelerin yapay deprem ve afet saldırılarından korunma tedbirleri alınmalı

İçme suyu kaynakları ve tarım arazileri çok iyi muhafaza edilerek geleceğin stratejik alanları olan bu iki unsur sürdürülebilir temele oturtulmalıdır!