Taraflar ortak araştırma projelerinin geliştirilmesi ve uygulanmasının amaçlandığı protokol, hem araştırma-geliştirme faaliyetlerini hem de eğitim-öğretim konularındaki anlayışlarını paydaşlar (her iki üniversitenin öğretim elemanları ve öğrencileri) arasında teşvik etmek; mevcut paydaşlıkları geliştirmek; bilimsel araştırmaların her sürecinde iş birliği yapmak; tarafların eğitim-öğretim anlayışları ve bilimsel amaçlı organizasyonlardaki deneyimlerini birbirlerine aktarmak gibi temel amaç ortaklıkları odağında hazırlandı. Ortak araştırma projeleri, akademik değişim ve öğrenci değişimi başlıklarında karşılıklı niyet ve taahhütlerin bildirildiği protokol çerçevesinde yılda en az iki proje ortaklığının, karşılıklı akademik personel ve öğrenci hareketliliğinin gerçekleşmesi bekleniyor. Üç yıl geçerli olması planlanan protokolün kurumsal kapasite ve proje olanakları bağlamında taraf üniversitelere yeni gelişim süreçleri kazandırması hedefleniyor.

Protokol töreninde kurumsal iş birliklerinin önemine değinen Rektör Türkmen, "İçinde yaşadığımız küresel dünyanın toplumsal yapısı, ekonomik yapısı, endüstriyel yapısı ve teknolojik yapısı karmaşıklaştıkça, çözüm üretmekle sorumlu olduğumuz sorunlar da karmaşıklaşıyor. Dolayısıyla hem geleceğin hedeflemesi hem de mevcut sorunların çözümlenmesi için, kurumsal iş birliklerine hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyuyoruz. Kurumsal kapasiteler ve güçler birleştiğinde çözüm alanlarında daha aktif sonuçlara ulaşabiliriz. Sorun ve fırsatlar benzer toplumsal köklerden geldiği için ülkemize ve tüm insanlığa fayda üretebilmek için daha fazla kurumsal iş birliklerine ihtiyacımız var. Çünkü birlikten kuvvet doğar. Bugün imzaladığımız protokolle daha güçlü olmamıza katkı sunan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı'ya ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nevzat Aydın'a teşekkür ederiz. Kurumsal seferberliklerimiz bütünleştiğinde daha büyük katma değerleri hayata geçirmek mümkün olacak. Uzmanlık alanlarımız arasındaki birikim paylaşımı, insan kaynaklarını ve diğer altyapısal kaynakları daha verimli ve efektif kullanmaya vesile olacak. Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ederim." dedi.