İstanbul’da AKM’de Dede Korkut Sempozyumu yapıldı

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkan Hicabi Durmuş