Günümüzden önemini giderek artıran ve geleceğin anahtar kelimelerinden biri olarak kabul edilen "entegre (bütünleşik)" kavramını akademi ve kurumsallaşma süreçlerindeki yapısal dönüşüm prensibi olarak tüm işlem alanlarına yayan Bayburt Üniversitesi, süreç yönetimini güçlendirmek için Entegre Kalite Yönetim Sistemi uygulamalarını paydaş desteğiyle sürdürüyor. Kalite Koordinatörlüğümüzün organize ettiği yönetsel ve yapısal dönüşümde öncü olması planlanan; Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Esmeray Alacadağlı ve Koordinatörlük ekibinin hazırladıkları "Bayburt Üniversitesinde Entegre Kalite Yönetim Sistemi Kurulması, Belgelendirilmesi ve Hizmet Akreditasyonu" projesi, KUDAKA'nın destek iş birliğiyle uygulama safhasına geçti. Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen'e vekaleten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül ile KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven arasında imzalanan protokol kapsamında; ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 27701, ISO 45001 Yönetim Sistemleri ile 17025 Laboratuvar Akreditasyonu Standartları konusunda eğitimlerin düzenlenmesi; bu standartlarla ilgili eğitimli insan gücünün yetişmesi ve kurumsal bilgi altyapısının oluşturulması için gerekli olan profesyonel iş birliklerine kaynak oluşturulacak. Bu bağlamda, İAF’a göre izlenebilirliği olan ve TÜRKAK’tan akredite olmuş bir kuruluştan hizmet alınarak sürecin verimi artırılacak.KUDAKA Bayburt Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Muhammet Murat Buğan ile Bayburt Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü proje ekibinin de yer aldığı protokol imza törenindeki konuşmasına KUDAKA'ya teşekkür ederek başlayan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, "Kurumsal duyarlılığımızı artırmak ve esnetilmiş entegrasyon süreçlerine uyum sağlamak için yakından takip ettiğimiz küresel yeterlik ölçütleri ve sürdürülebilirlik amaçları gereğince, Kalite Koordinatörlüğümüzü merkeze alan bir yapısal dönüşümün en önemli adımlarından birini atmaktan memnuniyet duyuyoruz. Tüm dünyada Toplum 5.0 olarak lanse edilen entegre toplum modeli, yeni bir tür kalite yapılanmasını ihtiyaç kılarken, dinamik ve profesyonel bir ekip öncülüğünde kurumsal kaynak kapasitemizi ve yönetsel dizaynımızı köklü bir dönüşümün çalışma alanı haline getirdik. Günümüzde kurumsal yetkinlik ve geçerlik için önemli bir eşik olan akreditasyonu sağlamak adına iç ve dış denetimlerle niteliği tasdik edilmiş bir kalite standardı geliştirebilmek adına, en küçük birimimizden en büyüğüne kadar tüm insan ve hizmet merkezli kaynaklarımızı birbiriyle bütünleştiriyoruz. Modüler bir yönetim anlayışından entegre yönetim anlayışına geçişte gereken tüm ölçütleri planladık ve bunun için sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin telkin ettiği "amaçlar için ortaklıklar" ilkesi çerçevesinde KUDAKA ile iş birliği geliştirdik. Bu iş birliği, ülkemizin ve insanlığın ihtiyaç duyduğu nitelikli eğitim paradigmasının da kurucu güçleri arasında yer alacaktır. Artık tüm planlarımızı uygulama safhasına geçiyoruz. Kalite Koordinatörümüz yönetiminde daha kaliteli, akredite ve tasarlayıcı bir kimlik inşa edeceğiz. Proje ekibimize, Koordinatörümüz Doç. Dr. Esmeray Alacadağlı nezdinde; KUDAKA'ya ise sayın Genel Sekreter Oktay Güven nezdinde teşekkür ederim." dedi.