YÖK Başkan'ı Özvar'ı ziyaretinde, Bayburt Üniversitesinin son yıllarda ivme kazanan kurumsal kapasite gelişimi ve entegre kalite yönetimi çalışmaları çerçevesinde başarılar kaydedilen ihtisaslaşma, öğrenci odaklı eğitim tasarımı, projelendirme ve toplumsal fayda gibi temalarda bilgiler aktaran Rektör Türkmen, kısa, orta ve uzun vadeli hedeflere dayanan stratejik eylem alanlarını özetledi. Bayburt Üniversitesinin "Akademi Vizyonu'24" hedeflerini de paylaşan Rektör Türkmen, ziyarete ilişkin açıklamasında YÖK Başkanı Özvar'ın yapıcı ve gelişimci önerilerde bulunarak katkı sunduğunu söyledi.

Kabul nezaketi için YÖK Başkanı Özvar'a teşekkürlerini bildiren Rektör Türkmen, "YÖK'ün önemli planlamaları arasında yer alan ihtisaslaşma, proje ve bölgesel sürdürülebilir kalkınma hedefleri üzerine gerçekleştirdiğimiz çalışmalar hakkında bilgiler arz ettiğimiz Başkanımız, takdirle karşıladığı başarılarımızın gelişmesi için birçok öneride bulundu. Başkanımızın önerileri ve paydaşlarımızın katkıları çerçevesinde kurumsal etkinliğimizi, kalitemizi ve ihtisasımızı sürekli iyileştireceğiz. Biz zamanı proje odaklı tasarlıyoruz. Önümüzdeki 5 yılda ulaşmak istediğimiz gerçekçi hedeflerin ilk 1 yıllık bölümünde hedeflenen seviyenin de üzerine çıktık. Akademi, kurumsallaşma,  toplumsal katkı, spor, çevre, yoksullukla mücadele, sürdürülebilirlik alanlarına yayılan hedeflerimiz için kurumlarımız ile amaç ortaklıkları kurmaya devam edeceğiz." dedi.