Yeni dönem çalışmaları hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa çalışmalarının ele alınacağını belirterek "Türkiye’yi hakkı olan yeni anayasa ile buluşturarak darbe dönemlerinin son izini de sileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyet tarihinin en köklü reformlarına bu Meclis imza atmıştır. Bu süreçte gerçekleştirdiğimiz istiklalimizi ve istikbalimiz aydınlatan en önemli reformlardan biri de hiç şüphesiz yönetim sistemimizde yaptığımız değişikliktir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile demokratik erklerin her birini kendi alanında en güçlü, en etkili, en verimli hale getirdiğimize inanıyorum.

"Yasama, yürütme ve yargı  birbirlerini destekleyen bir anlayış ile çalışmaktadır"

Geçmişte, demokratik bir denge içinde değil de yıkıcı bir rekabet görünümü ve yasama, yürütme ve yargı artık aynı ortak gaye doğrultusunda birbirlerini destekleyen bir anlayış ile çalışmaktadır.

Önümüzdeki dönemde 4. yılını geride bırakan yeni yönetim uygulamalarımızda elde ettiğimiz tecrübeler ışığında sistemi eksikliklerini tamamlayacak, güçlü yönlerini tahkim edecek bir anlayış ile daha da geliştirmeyi planlıyoruz.

"Kendimizi yenilemeyi sürdüreceğiz"

Dünyanın ve bölgemizin her anlamda büyük değişimler yaşadığı bir süreçte ülkemizi bunun dışında tutamayız. Türkiye’nin ve Türk milletinin ihtiyaçlarına, beklentilerine, potansiyelini kullanma kabiliyetlerindeki ilerlemeye ve elde ettiğimiz tecrübelere göre kendimizi yenilemeyi sürdüreceğiz. Yunus Emre’nin 'her dem yeniden doğarız bizden kim usanası' sözündeki irfanla işaret ettiği yolu takip ediyoruz. Mevlana Hazretlerinin şimdi yeni şeyler söylemek lazım mısralarındaki teşvikle, tavsiye ettiği istikameti izliyoruz.

Bu yaklaşıma sadık kalmayı ve icap eden adımları atmayı tüm kalbimizle bağlı olduğumuz milletimize karşı sorumluluğumuzun gereği olarak görüyoruz.

Yeni anayasa çalışmaları

İçimizde uhde kalan bir diğer mesele de ülkemizi yeni, sivil, demokratik yöntemlerle inşa edilmiş kapsayıcı sade ve vizyoner bir anayasaya kavuşturmaktır.

Yeni anayasa konusunda 2013 ve 2021 yıllarında yaptığımız samimi çağrılar, maalesef ülkemizi böyle bir kazanım ile buluşturmaya yetmedi. İlk çalışma Meclis’teki ortak komisyonda tıkandı. İkinci çağrımıza da somut hiçbir cevap alamadık. Yeni dönem Meclis'imizi Türkiye’yi hakkı olan yeni anayasa ile buluşturarak darbe dönemlerinin son izini de sileceğine inanıyorum.

"Yeni anayasa çalışmasını tamamlayacağız"

Bunu aynı zamanda gelecek nesillere bir borcumuz önümüzdeki dönemde gençlerimize hediye edeceğimiz en büyük kazanım olarak görüyoruz. İnsanlarımızın temel hak ve özgürlüklerini en üst seviyeye çıkartan ‘Sessiz Devrimleri’ hayata geçirdiğimiz gibi inşallah yeni anayasa çalışmasını da tamamlayacağız. Türkiye’yi vesayetin, darbelerin, baskıların, zulümlerin utancından; vatandaşlarımızı kökeni, inancı, mezhebi, meşrebi, kılık kıyafet ve kültürü sebebi ile horlanmaktan beraber kurtaracağız."

Yeni dönem çalışmaları hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa çalışmalarının ele alınacağını belirterek "Türkiye’yi hakkı olan yeni anayasa ile buluşturarak darbe dönemlerinin son izini de sileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Cumhuriyet tarihinin en köklü reformlarına bu Meclis imza atmıştır. Bu süreçte gerçekleştirdiğimiz istiklalimizi ve istikbalimiz aydınlatan en önemli reformlardan biri de hiç şüphesiz yönetim sistemimizde yaptığımız değişikliktir.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile demokratik erklerin her birini kendi alanında en güçlü, en etkili, en verimli hale getirdiğimize inanıyorum.

"Yasama, yürütme ve yargı  birbirlerini destekleyen bir anlayış ile çalışmaktadır"

Geçmişte, demokratik bir denge içinde değil de yıkıcı bir rekabet görünümü ve yasama, yürütme ve yargı artık aynı ortak gaye doğrultusunda birbirlerini destekleyen bir anlayış ile çalışmaktadır.

Önümüzdeki dönemde 4. yılını geride bırakan yeni yönetim uygulamalarımızda elde ettiğimiz tecrübeler ışığında sistemi eksikliklerini tamamlayacak, güçlü yönlerini tahkim edecek bir anlayış ile daha da geliştirmeyi planlıyoruz.

"Kendimizi yenilemeyi sürdüreceğiz"

Dünyanın ve bölgemizin her anlamda büyük değişimler yaşadığı bir süreçte ülkemizi bunun dışında tutamayız. Türkiye’nin ve Türk milletinin ihtiyaçlarına, beklentilerine, potansiyelini kullanma kabiliyetlerindeki ilerlemeye ve elde ettiğimiz tecrübelere göre kendimizi yenilemeyi sürdüreceğiz. Yunus Emre’nin 'her dem yeniden doğarız bizden kim usanası' sözündeki irfanla işaret ettiği yolu takip ediyoruz. Mevlana Hazretlerinin şimdi yeni şeyler söylemek lazım mısralarındaki teşvikle, tavsiye ettiği istikameti izliyoruz.

Bu yaklaşıma sadık kalmayı ve icap eden adımları atmayı tüm kalbimizle bağlı olduğumuz milletimize karşı sorumluluğumuzun gereği olarak görüyoruz.

Bir dönem darbe zihniyetinin kasıtlı olarak yerle yeksan ettiği mesleki eğitimi yeniden ayağa kaldırdık. İtibarını ve işlevini iade ettik. Eğitime erişimi ve fırsat eşitliğini sağladık. Maarif Vakfı vasıtası ile 49 ülkede 407 okul, 1 yükseköğretim kurumu, 21 eğitim merkezi ve 42 yurt ile eğitim öğretim faaliyetlerini yürütüyoruz. Yükseköğretim de 76 olan üniversite sayımızı 208’e, 70 bin akademik personel sayımızı 184 bine çıkardık.

Sağlıkta hastane yatak sayımızı 164 binden 263 binin üzerine yükselttik. Etlik Şehir Hastanesi ile birlikte son 5 yılda toplamda 29 bin yataklı 20 şehir hastanemizi hizmete sunduk.

İnşası ve projesi devam edenlerle birlikte sayısı 35’e yatak kapasitesi 47 bine çıkacak şehir hastanelerimizde ülkemizi sağlıkta eşsiz bir yere taşımış olacağız. Gençlik ve sporda, gençlik merkezi sayımızı 9’dan 417’ye, spor tesisi sayımızı 1.575’ten 4.138’e, yükseköğrenim yurt yatak kapasitemizi ise 182 binden 850 bine çıkardık.

Şu anda bizim Kredi Yurtlar Kurumu’nda kapasitemiz çok çok müsait. Müracaatlara cevap verme noktasın en ufak bir sıkıntımız yok. Yükseköğrenim burs ve kredi tutarını lisans öğrencileri için göreve geldiğimize 45 liraydı, 45 liradan 850 liraya, yüksek lisans öğrencileri için 90 liradan 1.700’e, doktora için 135 liradan 2 bin 550 liraya yükselttik. Aile ve sosyal hizmetler son 20 yılda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 540 milyar lira tutarında kaynak aktardık.

Göreve geldiğimizde 5.777’den devraldığımız engelli memur sayısı, bugün 66 bini buldu. Yaşlılara destek programı ile 65 yaş üstü vatandaşlarımıza evde bakım, destek ve gündüzlü bakım hizmetleri veriyoruz. Kadınlarımızı siyasetten ekonomiye hayatın her alanında hakkettikleri seviyeye çıkarma, şiddet başta olmak üzere her türlü tehditten koruma yönünde tarihi reformlar yaptık.

Milletimizin yapı taşı olan aile kurumumuzu ifsada dönük kasıtlı saldırıların farkındayız. Bu sinsi faaliyetlere karşı maddi ve manevi tüm boyutları ile aile yapımızı korumakta kararlıyız.

Aile fıtratını güçlendirmeye yönelik attığımız adımları önümüzdeki dönemde yeni unsurlar ile destekleyeceğiz. 2002 yılında 184 lira olan net asgari ücret, bugün 5 bin 500 liraya ulaştı. Aktif sigortalı sayımız 12 milyondan 25,3 milyona yükselirken toplam istihdam da 31 milyon sınırına dayandı. Adalette, iktidara geldiğimizde 9 bin 349 olan hakim savcı sayımızı bu yıl itibarıyla 22 bin 756’ya yükselttik.

Mahkeme sayısını adli yargıda yüzde 91, idari yargıda yüzde 42 artırarak teşkilatımızı güçlendirdik. Son 20 yılda toplam 277 adalet hizmet binası inşa ettik. İçişlerinde yerel yönetim mevzuatlarında yaptığımız düzenlemelerle mahalli idari sistemimizi birçok alanda güçlendirdik dedi.