Akademik ve idari personelin performanslarını merkeze alan bir kurumsallaşma ve büyüme vizyonunu hayata geçiren Bayburt Üniversitesi, insan kaynakları yönetiminde çağın gereklerinin sınırlarını ileriye taşıyor. Mevcut insan kaynağının verimlileşmesi ve performansların doğru yönetimi açısından gerekli olan altyapı çalışmaları kapsamında yeni atama ve yükselme ölçütlerinin yer aldığı yönergeyi tamamlayan Bayburt Üniversitesi, söz konusu yönergede açıkça ve objektif olarak tanımlanan taltif esaslarına göre tasarlanan Taltif Törenini bir kez daha başarıyla tamamladı. Taltif Komisyonunun objektif ölçüm parametrelerini değerlendirerek bir sıralama listesi yayınlanmasıyla kesinleşen sonuçlara göre taltif hakkı kazanan personele belgeleri, Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, Prof. Dr. Mahir Kadakal ve Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan'ın yanı sıra Dekanlar, Meslek Yüksekokulu Müdürleri, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları ve Daire Başkanları tarafından takdim edildi. 

Akademik personelin, Bayburt Üniversitesinin öz-kaynaklı yazılımı olan Akademik  Değerlendirme Sistemine eklenen performans parametrelerine göre, idari personelin ise çalışma yılı, sicil, istikrar gibi nitel ölçütlerle birlikte amir önerisine göre taltif edildiği törende, 2022 yılı performansları çerçevesinde seçilen personelin gurur tablosu lanse edildi. Akademisyenlerin Web of Science'da taranan indekslerdeki yayın performansı fen bilimleri ile sosyal ve beşeri bilimler olarak iki alanda değerlendirilirken, Q1 ve Q2 dilimlerindeki yayın sayıları da bir taltif kategorisi olarak değerlendirildi. Ayrıca saygın kuruluşlar tarafından desteklenen ulusal ve uluslararası proje sayıları ile danışmanlığı yapılan TÜBİTAK 2209-A öğrenci proje sayıları da bir taltif ölçütü sayıldı. İdari taltif kategorisinde ise her birim ve iş kategorisinden önerilen/seçilen bir personel taltif edildi. Son olarak akademik hizmet kapsamında Üniversitemizde uzun yıllar hizmet ettikten sonra emekli olan Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, Prof. Dr. Abdulkadir Yılmaz ve Prof. Dr. Rabil Ayazoğlu'na onur ödülleri takdim edildi. Tören konuşmasında Liyakat vurgusu yapan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, "İnsan ve teknoloji tümleşmesi her ne kadar gündemi meşgul eden bir husus olsa dahi, insan merkezli bilim vizyonumuzu performans ve kurumsallaşma vizyonuyla tamamlamak istiyoruz. Bizim kurumsal varoluş gerekçemiz sürdürülebilir insanlık fikrini gerçekleştirmenin yollarını keşfetmek ve topluma kazandırmaktır. Bu çerçevede insan kaynaklarımızın performansı ile kurumsal kapasitemiz paralel şekilleniyor. Bireysel performansı entegre ettiğimiz kurumsal performans, her bir personelimizin katkılarıyla gelişiyor. Bu sebeple liyakati esas alan ve objektif değerlendirme ölçütlerini işleten bir kurumsal değerlendirme sisteminin mevzuat ve yazılım boyutlarını hızlıca tamamlayarak taltif geleneğini yerleşik hale getirmenin hesaplarıyla hareket ettik. Bu töreni normal şartlarda Şubat ya da Mart ayında yapmayı planlarken, depremle birlikte erteleme kararı almıştık. Artık her senenin başında bir önceki senenin performanslarını ödüllendirdiğimiz Taltif Törenini gerçekleştireceğiz. Bu yılki törenimizde taltif edilerek gurur tablomuzda yer alan tüm akademik ve idari personelimizi hem başarıları hem de kurumsal katkıları vesilesiyle tebrik ederim." dedi.