Açlık, iklim, su, karasal yaşam, yoksulluk, toplumsal cinsiyet eşitliği, akıllı dönüşüm, nitelikli eğitim, çevre odaklı sanayi, altyapı, sorumlu üretim ve tüketim, temiz enerji, adalet ve güçlü kurumlar, amaçlar için ortaklıklar gibi temel alanlarda 17 hedefi içeren ve 2030 gündemi adı altında taraf ülkelere toplumsal mücadele ödevleri veren SKA, #HerkeseAnlat sloganıyla küresel sivil toplumu harekete geçirmeyi hedefleyen bir farkındalık düzleminde yayılıyor. Ülkemizin Türkiye Yüzyılı Vizyonunu adapte ettiği ve 12. Stratejik Kalkınma Planında önemli yer ayırdığı SKA, Bayburt Üniversitesinin de kurumsal dönüşüm kapasitesinin merkezinde yer aldı. Birleşmiş Milletlerin SKA için özel olarak oluşturduğu web sitesinde anlık olarak gösterilen toplam etkinlik ve aksiyon sayılarının henüz 10 bine ulaşmadığı gözlenirken, Bayburt Üniversitesinin rapor döneminde toplam 356 sürdürülebilirlik eyleminde bulunması, önemli bir gösterge olarak öne çıktı. Nitekim tüm kurumsal sürdürülebilirlik dönüşümünün yanı sıra TÜBİTAK 2209 öğrenci projelerinde de konuya ilişkin araştırmalar yürüten Bayburt Üniversitesi, özellikle sosyal sorumluluk paradigmasının dönüşümüne yönelik somut adımlar atarak saha aksiyonlarını tasarlamaya başladı. Raporda SKA'nın 17 başlığının her biri için yapılan etkinlikler ve saha aksiyonları anlatılarak #HerkeseAnlat misyonunu temel alan farkındalık ve eğitim çalışmalarına da geniş yer ayrıldı. Geniş raporda aynı zamanda Bayburt Üniversitesinin sürdürülebilirlik yaklaşımına ve politikalarına da yer verildi. 2024 yılında odaklanılan Sıfır Atık projesi ve GreenMetric verilerinin artan ivmeyle gelişmesi gibi birçok eylemsel katkıyla birlikte Sürdürülebilirlik altyapısının daha da güçlenmesi bekleniyor.

Sürdürülebilirlik yaklaşımının Bayburt Üniversitesinin en önemli kalkınma ve kurumsal katkı vizyonu başlıklarından biri olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, "Tüm kurumsal, bölgesel, millî ve evrensel kalkınma hamlelerimizin temelinde geleceğe miras bırakılacak sürdürülebilirlik bilincini esas alıyoruz. Çünkü bizler için tarih, geçmişe olduğu kadar geleceğe de bağlı bir temellendirme ve köken bilincidir. Bugünü geleceğe kök kılmak için, günün ihtiyaçlarını, gelecekteki nesillerin ihtiyaçlarını karşılama kapasitelerinden ödün vermeden karşılamayı amaçlıyor ve tüketilmiş kaynaklar yerine yeni kaynaklar miras bırakmayı hedefliyoruz. Üniversitemizin sürdürülebilirlik faaliyetlerini anlatmak için Teknoloji Transfer Ofisinizin özverili emekleriyle hazırladığımız bu geniş raporun, önümüzdeki yıl daha geniş ve zengin aksiyonlarla gelişmesi için çok çalışacağız ve insanlık tarihinin örselenmiş taraflarını hep birlikte onararak evlatlarımıza yaşanabilir bir dünya bırakacağız. Bu dünyanın en önemli kurtarıcı ve sürdürülebilir güçlerinden biri ise ülkemiz olacaktır." dedi.  


 2022-2023 Sürdürülebilirlik Raporunun detaylarına erişmek için 

https://www.bayburt.edu.tr/uploads/.media/487DFF58DB8D4E58BDEA19A72DF79B52.pdf