II. Abdülhamit Han'a ilişkin birkaç söz... Tarih felsefesi ve sosyolojisi perspektifiyle...