Proje Seferberliği ile kurumsal üretim kapasitesini ortak akla ve emeğe dönüştüren Bayburt Üniversitesi, deprem sonrası sürdürülebilir kalkınma için iyileşme ve normalleşme çalışmalarına katkı sağlamak için İyilik Seferberliğine dönüştürdüğü süreci nitelikli desteklerle büyütmeyi sürdürüyor. Afet toplumsallığının önemli bileşenleri olan kentsel dönüşüm araştırmaları yoğunlaşırken, Öğr. Gör. Büyükşen'in Kentli Hakkı odağında araştıracağı sürecin deprem sonrası yeniden yapılaşma ve kentleşme sürecinde toplumsal bütünleşme tasarımına olumsal etki üretmesi bekleniyor. Öğr. Gör. Büyükşen, projenin kentli hakkına odaklanmasının öneminden bahsederek "Proje kapsamında, kentsel dönüşüm uygulamaları, kentlileri odak alan bir yaklaşımla kentli hakları açısından değerlendirilecektir. Bu değerlendirmenin örnek bir kentsel dönüşüm uygulaması üzerinde yapılan bir alan araştırmasıyla desteklenmesi ile konunun daha iyi anlamlandırılması ve somutlaştırılması sağlanacaktır. Projemiz, kentlerde fiziksel, ekonomik, sosyal ve kültürel değişimleri beraberinde getiren ve kentsel mekanları yeniden üreten kentsel dönüşüm uygulamalarını kentli hakları üzerinden değerlendirmeyi amaçlamaktadır." dedi. Samsun'un Canik ilçesindeki kentsel dönüşüm uygulamasını odağa alan projede, tüm bölgesel kentsel dönüşümler için yol gösterici verilere ulaşmayı sağlayacak olan saha çalışmalarıyla tamamlanacak.
 

Projenin deprem sonrası gündemin en önemli sorun alanlarından birine odaklandığını belirten Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Öğr. Gör. Büyükşen'i tebrik ederek, "Kentsel dönüşümü olağan ve olağanüstü dönemler olarak ele aldığımızda sağlıklı bir toplumsal inşa planına ve risk analizine ihtiyaç duyduğumuzu tespit edebiliriz. Depremle birlikte açığa çıkan olağanüstü kentsel dönüşüm ihtiyacı, kent kavramını yapı-ötesi bir dinamik oluşum olarak ele almayı gerektiriyor. Kent, onu kuran tüm beşeri ve donatısal faktörlerin, çevreyle iş birliğinin ve ekolojik toplum yaşamının üretildiği alan olarak  sosyolojiyi, psikolojiyi, etnografiyi, teknolojiyi, mühendisliği, mimariyi ve diğer tüm disiplinleri uyum içinde yapılandıran bir dinamizm çerçevesini teşkil ediyor. Bu çerçevenin en önemli sosyolojik ve hukuksal bileşenine odaklanan projemizin önemli sonuçlara imza atacağına güvenle, tüm proje ekibimize ve Teknoloji Transfer Ofisimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.