banner520

TEKNİK FORUM DERNEĞİNE GÖRE BAYBURT’UN SORUNLARI

BAYBURT'UN GENEL SORUN AĞACI... Bayburt Teknik Forum Derneği yerel seçimler önce Bayburt'un Sorun Analiz Raporu adı altında hazırlamış olduğu çalışmayı yazılı olarak basınla paylaştı.

TEKNİK FORUM DERNEĞİNE GÖRE BAYBURT’UN SORUNLARI
13 Şubat 2014 Perşembe 11:24

banner547
 Teknik Forum Derneği Başkanı Kadir Yılmaz dernek adına yaptığı açıklamada , Derneğimiz Mimarlar, Mühendisler, Tekniker ve Teknisyenlerden oluşan ve 5 yıldır Bayburt adına yaptığı verimli  çalışmalarla şehre katkı sağlamaya özen göstermektedir. Dernek yönetici ve üyeleri olarak sevdiğimiz ve yaşadığımız şehirde, yerel seçimler öncesi ilimizin genel sorunlarını masaya yatırmak suretiyle  63 madde altında toplamış bulunuyoruz. Belirlenen sorunları  öncelikle basın mensubu arkadaşlarımıza ve daha sonra Bayburt belediye başkan adaylarımıza tek tek elden ulaştırarak bir Sivil Toplum Derneği olarak üzerimize düşen görevi yapmış olacağımıza inanmaktayız.

Amacımız 30 Mart seçimleri sonrası yerel yönetimde sorumluluk alacak olan Belediye başkanı ve ekibine şimdiden yardımcı olmaktır. Dernek üyelerimiz tarafından hazırlanarak aşağıda sıraladığımız sorunların çözümü noktasında seçilecek olan belediye başkanı ve ekibine şimdiden başarılar diliyoruz" dedi.

İlimizin Genel Problemleri

-Şingah, Aydıntepe ve Çaykara yol ayrımına kavşak düzenlenmeli

-Karayolu hastane kavşağı düzenlenmeli

-Hastane Önü kavşağı düzenlenmeli

-Eski Trabzon yolu ile Paşa kent önünden gelen geçiş yolar için kara yolu altından birbirine bağlanacak şekilde kavşak düzenlenmeli

-Şehirlerarası Otogarı için kavşak oluşturulmalı ve otogar giriş çıkışları düzenlenmeli

-Aslan dağı yolu üzerinde Eski süt fabrikası ile işçiler kooperatifi arasında bulunan köşe kavşak olarak planlanmalı ve düzenlenmeli

-Hastane önünde yapılan dönel trafik sistemi düzeltilmeli

-Zahit geçişi köprüsü ana kavşağı karşılayacak şekilde düzenlenmeli

-Toki konutları AVM civarındaki demir köprü yeniden dizayn edilmeli

-Sanayi bölgesini ve üniversiteyi birbirinden ayıran Ana Kara yolunu il özel idaresi binasının bulunduğu yerden il emniyet müdürlüğü binasına kadar yukarı kaldırılarak viyadük geçişle çözümlenmelidir.

-Kaleardı ile şingahı birbirine bağlayan köprü yıkılarak genişletilmeli ve önüne düzgün bir kavşak projelendirilmelidir.

-Kaleardı yatılı ilköğretim okulu ile rehabilitasyon merkezi arasından şingaha yeni bir köprü yapılmalı

-Endüstri meslek lisesi ününde alt geçit yapılması

-Hastane kavşağı hem yayalar için hem de taşıtlar için düzenlenmeli

-Erzurum köprüsünden 50 metre ileriye yayalar için üst geçit ya da alt geçit planlanmalı

-Şehir içerisinde tek yön ve çift yön uygulamaları yaygınlaştırılmalı (örneğin eski sanayi önü tek gidiş ve Toki konutlarının Çoruh nehri tarafı tek geliş yapılmalı)

-Trafik çizgileri ve levhaları düzenlenmeli

-Yol kavşak ve köprülere kalıcı isimler verilmeli tanımsız hiçbir şey bırakılmamalı

-Kaldırım kullanımı sadece yayalara bırakılmalı dükkân sahiplerinin herhangi bir malzeme koymaları önleneli, kaldırımların temizliği dükkân sahiplerine bırakılmalı

-Otopark sorunu iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Birinci olarak yol kenarlarına özellikle cumhuriyet caddesinde ve işlek ara caddelerde gerçekleşen otopark, ikincisi uzun bekleme zamanlarında durağan oto park olarak gerçekleşmektedir. Gelişme konut alanlarında oto park  -Kent merkezine kapalı op yapılmalı

-Yani yapılan konutlara bodrumlarında ya da bahçelerinde otopark yapmaları mecburi tutulmalı binalar bu uygulamaya yönelik kotlandırılmalı yol alanı op gösterilmemeli

-Yolların kırmızı kotları belirlenmeli kaldırım üstüne asfalt dökülüp yol kotları devamlı yükseltilmemeli

-AVM civarında oluşan trafik sorunu AVM altı vatandaş kullanımına açılmasıyla çözümlenebilir.

-Hükümet meydanı düzenlenmeli op olmamalı yeliş alan olarak tasarlanabilir.

-Haftanın belli günlerinde vatandaşın yöresel ürünlerini satabilecekleri mekânlar oluşturulmalı

-Bayburt masası belediye bünyesinde oluşturulmalı ve düzenli organizasyonların yapılmalı

-Zahit mahallesi kentsel dönüşümü yapılmalı

-Belediye teknik personeli artırılmalı ve kendi alanlarında çalıştırılmalı. Ayrıca AR-GE birimi oluşturulmalıdır.

-Bayburt belediyesinin kısa ve uzun vadeli çalışma planları STK lar ile belirlenmelidir. Ayrıca Bayburt Mastır planı hazırlanmalıdır.

-Kapalı Pazar alanı oluşturulmalı

-Kapalı ya da ısıtmalı dolmuş durakları planlanmalı

-Kapalı alışveriş merkezli Şair Zihni ve Şair Celali Caddesi üstü kapatılarak canlı bir alışveriş mekânı oluşturulabilir.

-Şehir içi dolmuş durakları saat kule meydanından kaldırılarak, hastane, Sanayi, Kaleardı bölgelerinde toplanma yerleri oluşturulmalı. Şehir merkezli bekleme modelinden vazgeçilmelidir. Ayrıca yol güzergâhlarında dolmuş indirme-Bindirme cepleri yapılmalıdır.

-Şehrimizde kış aylarının uzun olması nedeniyle kapalı spor alanları, kış bahçeleri gibi mekanlar oluşturulmalı mevcutlar iyileştirilerek vizyon kazandırılmalıdır.

-Şehrimizde yaşlılara yönelik dinlenme ve sohbet amaçlı mekânlar oluşturulmalı örneğin taşhan bu amaçla yaşlılara tahsis edilebilir.

-Belediye binası Şehir çeperlerine taşınmalı ve mevcut bina kent kimliğine uygun hale getirilmeli

-Bayburt İmar planı yeniden düzenlenmeli; Plana uygun kararlar üretilmeli, plan üzerindeki baskı alınmalıdır.

-Koruma amaçlı imar planı geciktirilmeden hayata geçirilmelidir. Aksi takdirde koruyacak kültür varlığımız kalmayacaktır.

-Tarihi Mekân ve Binalar iyileştirilmeli; Koruma kurulu sadece tescil kararı üretmemeli koruma projeleri geliştirmelidir ya da KUDAKA gibi ajanslarla korumaya ve tadilata yönelik maddi kaynak sağlanmalı.

-Bayburt ölçeğinde turizm altyapı envanteri geliştirilmelidir. Bir strateji planı hazırlanarak turizm varlıkları tanıtılmalı ve korunması için gerekli bakanlıklarla etkin bir mekanizma geliştirilmelidir.

-Mevcut altyapı Ana arterleri kaynak sarfiyatını azaltmak amacıyla kanal sistemiyle çözülmeli

-Mal meydanı, Mezbahane Şehir çeperlerinde uygun bir alana taşınmalı

-Arıtma tesisi ivedi olarak hayata geçirilmelidir. Konum olarak Şehir mücavir alan sınırı dışında çaykara yolu üzerinde bir konum seçilebilir. Şehrin gelişme potansiyelleri dikkate alınarak STK lar ile beraber uygun bir alan bulunmalıdır.

-Bayburt üniversitesi ile kentin bütünlüğü sağlanmalıdır. Üniversite kentten kopuk olamaz bu bağlanma askeri alan kent çeperlerine taşınabilir. Söz konusu askeri alan üniversite olarak planlanabilir.

-Bayburt- Trabzon Kara Yolunun sol (Batı) tarafının 18.madde uygulaması bitirilmeli ve altyapısının bir an önce tamamlanarak ekonomiye kazandırılmalıdır.

-BAYKES Tuğla fabrikası ileriki zamanlarda kent dışına taşınmalıdır.

-İmar planına uygun kararlar üretilmeli alan değişikliği yapılarak nüfus yoğunluğu artırılan bölgelerde yaşayacak ilave nüfus için yeniden kentsel altyapı donatıları ayrılmalıdır.

-Çoruh Nehri şehir merkezi boyunca ıslah çalışmasına tabi tutularak temizlenmeli ve belirli noktalarında oturma alanları oluşturulmalı

-Tarih ve Turizm değeri arz eden yerler Anıtlar ve Müzeler Bölge Müdürlüğü tarafından iyileştirilmesi yapılarak tarihi değerler turizmin hizmetine sunulmalı

-Şehirlerarası şehir girişlerinin her iki tarafı görsel çirkinliklerden kurtarılmalı ve mutlaka yaptırımlar uygulanmalıdır.

-Şehrin merkezinde önemli bir yer oluşturan ve görsel manada olumsuz bir resim sergileyen Şehit Osman dağı ve Duduzar önemli bir proje ve peyzaj çalışmasıyla “Şehit Orman Dağı” söylemiyle taş görüntüden arındırılarak ağaçlandırılmalıdır.

-Bayburt için akil insanlar heyeti oluşturularak Bayburt adına projeler ve stratejik planlar yapılmalı ve bunu ekonomik manada destekleyecek kaynaklar bulunmalı

-Kentin Farklı stratejik bir bölgesinde saat kulesi gibi bir kule yapılarak ikinci bir merkez tanımlanmalı

-Mevcut stat alanı yıkılmalı ve pilot bir rekreasyon alanı tanımlanmalı

-Erenli köyü ile merkez ilişkilendirilmeli

-Erzurum Köprüsü ve SGK nın olduğu kısımda bulunan taş ocakları, mermerciler başka yere taşınmalı

-Modern bir yöresel oyunlar stadı yapılmalı (cirit  vb)

-Mahalle aralarındaki istinatların üzerlerine korkuluklar ivedi olarak tamamlanmalı

- Bilbordlar mevcut kaldırım yapısına çok geniş ve çok fazla şehirde görsel kirliliğe neden olmakta ve kaldırım kullanımını engellemektedir. İvedi olarak ebatları değiştililmeli ve adetleri azaltılarak şehrin başka yerlerine taşınmalı

-Saat kule meydanında bulunan belediye ekmek satış noktası fakir halkı dejenere etmekte sosyal olumsuzluğa ve dengesizliği yol açmaktadır. Bulunduğu noktadan kaldırılarak daha az dikkat çeken bir noktaya taşınmalı.

-Belediye tarafından Çoruh nehri üzerine yapılan biritler altyapı tamamlandıktan sonra yapılmalıydı yazın sağlık şartlarını olumsuz yönde etkileyeceği açıktır. Ayrıca nehir üzerinde yapılan biritler hidrolik sistem olmalı aksi takdirde temizleme maliyetleri belediyeye çok fazla kaynak ısrafına neden olacaktır.

-Şehir içerisinde bulunan ve kente çok ciddi tehlike arz eden Türkoğlu Petrol kent dışına taşınmalı, söz konusu alan kamulaştırılarak farklı kullanımlara konu edilebilir.

-Köy pazarı köy durakları yapıldıktan sonra çevresinde düzenlenebilir.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.