DİKKAT LİSTEDE ADINIZ OLABİLİR AMA ARSANIZ OLMAYABİLİR...!!

Bayburt Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanlığı tarafından şehir merkezindeki bir çok mahallede mülkiyeti Bayburt Belediyesine ait görünen fakat üzerine binası bulunan bir çok sahsın herhangi bir hak kaybına uğramamaları için 30 gün içerisinde yasal yollara müracaat etmeleri konusunda bir yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi.

DİKKAT LİSTEDE ADINIZ OLABİLİR  AMA ARSANIZ OLMAYABİLİR...!!
30 Haziran 2013 Pazar 11:37

 Değerli Hemşerilerimiz.
         Bayburt Tapu Müdürlüğü, mülkiyeti Bayburt Belediyesine ait olan fakat üzerinde aşağıda adı ve soyadını belirttiğimiz hemşerilerimizin ev inşaatı bulunan ve tapuda beyanlar hanesinde " muhtesat kaydı bulunan arsa niteliğindeki taşınmazların üzerilerindeki muhtesatların terkinine karar vermiş olup karar milli gazetenin 19/06/2013 tarihli sayısında ilan edilmiştir.

Bir taşınmaz üzerinde, taşınmazın sahibinden başka birine ait olan inşaat, yapı veya ağaç gibi bir eşya bulunmakta ise bu eşyaya muhtesat denir.Bu mühtesat tapu kütüğü beyanlar sutununda " üzerindeki bina ........ kişiye aittir" şeklinde kayda geçirilir.

Bu gayrimenkuller üzerindeki, binalar, inşaatlar, ağaçlar vs. yıkılmak, yanmak, çürümek gibi nedenlerle, yok olur veya değerini kaybederse Türk Medeni Kanununun 1026. maddesi uyarınca gayrimenkulün sahibinin talebi ile tapu müdürlüğü tarafından gayrimenkulün üzerindeki muhtesatın terkinine karar verilir.

Mülkiyeti Bayburt Belediyesine ait olan fakat üzerine binası bulunan ekteki isimleri belirttiğimiz hemşerilerimizin herhangi bir hak kaybına uğramamaları için mili gazete yayın ilan tarihi olan 19.06.2013 tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yasal yolara müracaat etmeleri gerekmektedir.

Sorumlu siyaset gereği olarak siz değerli hemşerilerimizi bilgilendirmek amacıyla bu hususu kamu oyu ile paylaşmak ihtiyacı duyulmuştur.

Saadet Partisi
Merkez İlçe Başkanlığı

Aşağıdaki isimler bir an önce haklarını aramaları gerekiyor.

BAYBURT TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN 


İlimiz merkez Şingah mahallesi 45 ada 17 parsel de kayıtlı 170,73 m2 miktarlı arsa niteliğindeki taşınmaz, beyanlar hanesindeki "üzerindeki ev inşaatı Düriye SAKLAVACI'ya aittir" şeklindeki yazılı ifadeyle tamamı Bayburt belediyesine aittir. 

Tapu kütüğünün beyanlar hanesinde bulunan inşaat sahibi Düriye SAKLAVACI; 
İlimiz merkez Şingah mahallesi 79 ada 31 parsel de kayıtlı 21,49 m2 miktarlı arsa niteliğindeki taşınmaz, beyanlar hanesindeki "çevre divar inşaatı 30 parsel maliklerine aittir" şeklindeki yazılı ifadeyle tamamı Bayburt belediyesine aittir. 

Tapu kütüğünün beyanlar hanesinde bulunan inşaat sahibi Muharrem oğlu Zahit DODO; İlimiz merkez Şingah mahallesi 199 ada 11 parsel de kayıtlı 1722,00 m2 miktarlı arsa niteliğindeki taşınmaz, beyanlar hanesindeki "üzerindeki kireç ocağı inşaatı Ebubekir KOL'a aittir" şeklindeki yazılı ifadeyle tamamı Bayburt belediyesine aittir. Tapu kütüğünün beyanlar hanesinde bulunan inşaat sahibi Ebubekir KOL; İlimiz merkez Tuzcuzade mahallesi 516 ada 24 parsel de kayıtlı 14,00 m2 miktarlı arsa niteliğindeki taşınmaz, beyanlar hanesindeki "üzerindeki inşaatlar 25 parsel malikine aittir" şeklindeki yazılı ifadeyle tamamı Bayburt belediyesine aittir. 

Tapu kütüğünün beyanlar hanesinde bulunan inşaat sahibi Ferhat oğlu Kenan GİDER; İlimiz merkez Tuzcuzade mahallesi 532 ada 2 parsel de kayıtlı 75,56 m2 miktarlı arsa niteliğindeki taşınmaz, beyanlar hanesindeki "üzerine isabet eden duvar inşaatı 1 parsel maliklerine aittir" şeklindeki yazılı ifadeyle tamamı Bayburt belediyesine aittir. 

Tapu kütüğünün beyanlar hanesinde bulunan inşaat sahibi Rızvan oğlu MÜCAHİT KURDAL; İlimiz merkez Tuzcuzade mahallesi 534 ada 10 parsel de kayıtlı 24,69 m2 miktarlı arsa niteliğindeki taşınmaz, beyanlar hanesindeki "üzerindeki ev inşaatı 9 parsel malikine aittir" şeklindeki yazılı ifadeyle tamamı Bayburt belediyesine aittir. 

Tapu kütüğünün beyanlar hanesinde bulunan inşaat sahibi Mehmet oğlu Kenan AVCI ve Hakkı oğlu Ali Osman KAYMAZ; İlimiz merkez Tuzcuzade mahallesi 767 ada 157 parsel de kayıtlı 176,18 m2 miktarlı arsa niteliğindeki taşınmaz, beyanlar hanesindeki "(c) harfi ile gösterilen inşaat Salih GÜLSÜM'e aittir" şeklindeki yazılı ifadeyle tamamı Bayburt belediyesine aittir. 

Tapu kütüğünün beyanlar hanesinde bulunan inşaat sahibi Salih GÜLSÜM; İlimiz merkez Tuzcuzade mahallesi 644 ada 1 parsel de kayıtlı 120,00 m2 miktarlı arsa niteliğindeki taşınmaz, beyanlar hanesindeki "üzerindeki ev inşaatı Sabri YAZICI'ya aittir" şeklindeki yazılı ifadeyle tamamı Bayburt belediyesine aittir. 

Tapu kütüğünün beyanlar hanesinde bulunan inşaat sahibi Sabri YAZICI; 
İlimiz merkez Zahit mahallesi 858 ada 183 parsel de kayıtlı 477,33 m2 miktarlı arsa niteliğindeki taşınmaz, beyanlar hanesindeki "üzerine isabet eden kavak ve söğüt ağaçları 6 parsel maliklerine aittir" şeklindeki yazılı ifadeyle tamamı Bayburt belediyesine aittir. 

Tapu kütüğünün beyanlar hanesinde bulunan kavak ve söğüt ağaçlarının sahibi Semude DURGUT Mustafa Kızı, Semahat DURGUT Hacı Mustafa kızı, Hümeyra ERTURAL Hilmi kızı, Çakır ÇAKIR temür oğlu, Muhammer YURTSEVER Özer oğlu, Mersus DURGUT Hilmi oğlu, Cihangir DURGUT Hilmi oğlu, Murat KÜÇÜK Hüsamettin oğlu; İlimiz merkez Mehmet Çelebi mahallesi 121 ada 1 parsel de kayıtlı 14,52 m2 miktarlı arsa niteliğindeki taşınmaz, beyanlar hanesindeki "üzerindeki inşaat Kazım ATAMER'e aittir" şeklindeki yazılı ifadeyle tamamı Bayburt belediyesine aittir. 

İlimiz merkez Veysel mahallesi 286 ada 9 parsel de kayıtlı 18,39 m2 miktarlı arsa niteliğindeki taşınmaz, beyanlar hanesindeki "üzerindeki inşaatTayyar DEMİR'e aittir" şeklindeki yazılı ifadeyle tamamı Bayburt belediyesine aittir. 

Tapu kütüğünün beyanlar hanesinde bulunan inşaat sahibi Tayyar DEMİR; ilimiz merkez Veysel mahallesi 308 ada 4 parsel de kayıtlı 18,29 m2 miktarlı arsa niteliğindeki taşınmaz, beyanlar hanesindeki "üzerindeki ev inşaatı İshak ÇAVUŞ'a aittir" şeklindeki yazılı ifadeyle tamamı Bayburt belediyesine aittir. 

Tapu kütüğünün beyanlar hanesinde bulunan inşaat sahibi İshak ÇAVUŞ; İlimiz merkez Veysel mahallesi 869 ada 1 parsel de kayıtlı 45,92 m2 miktarlı arsa niteliğindeki taşınmaz, beyanlar hanesindeki "üzerindeki inşaat Ali BAYRAK'a aittir" şeklindeki yazılı ifadeyle tamamı Bayburt belediyesine aittir. 

Tapu kütüğünün beyanlar hanesinde bulunan inşaat sahibi Ali BAYRAK;
 İlimiz merkez Zahit mahallesi 236 ada 13 parsel de kayıtlı 70,38 m2 miktarlı arsa niteliğindeki taşınmaz, beyanlar hanesindeki "üzerindeki 8 adet kavak ağacı Mustafa DEĞİRMENCİ ve 12 adet kavak ağacı Kemal DEĞİRMENCİ'ye aittir" şeklindeki yazılı ifadeyle tamamı Bayburt belediyesine aittir. 

Tapu kütüğünün beyanlar hanesinde bulunan inşaat sahibi Mustafa ve Kemal DEĞİRMENCİ;
 İlimiz merkez Zahit mahallesi 347 ada 13 parsel de kayıtlı 65,75 m2 miktarlı arsa niteliğindeki taşınmaz, beyanlar hanesindeki "üzerindeki ev inşaatı Ahmet Abdulkafi TOPAL'a aittir" şeklindeki yazılı ifadeyle tamamı Bayburt belediyesine aittir. 

Tapu kütüğünün beyanlar hanesinde bulunan inşaat sahibi Ahmet Abdulkafi TOPAL; İlimiz merkez Zahit mahallesi 347 ada 14 parsel de kayıtlı 87,19 m2 miktarlı arsa niteliğindeki taşınmaz, beyanlar hanesindeki "üzerindeki ev inşaatı Gülahmet YILMAZ'a aittir" şeklindeki yazılı ifadeyle tamamı Bayburt belediyesine aittir. 

Tapu kütüğünün beyanlar hanesinde bulunan inşaat sahibi Gülahmet YILMAZ; İlimiz merkez Zahit mahallesi 700 ada 3 parsel de kayıtlı 926,00 m2 miktarlı arsa niteliğindeki taşınmaz, beyanlar hanesindeki "Bu parsel üzerindeki petroller bayi inşaatı Bedri ve Kadir ARPALI'ya aittir" şeklindeki yazılı ifadeyle tamamı Bayburt belediyesine aittir. 

Tapu kütüğünün beyanlar hanesinde bulunan inşaat sahibi Bedri ve Kadir ARPALI;
TEBLİGAT TOPLAM 19 PARSEL MUHDESAT

Rapor Tarihi:28/06/2013 - 17:48:05
İlimiz merkez Tuzcuzade mahallesi 646 ada 7 parsel de kayıtlı 100,00 m2 miktarlı arsa niteliğindeki taşınmaz, beyanlar hanesindeki "üzerindeki ev temel inşaatı Adnan ABİDİN'e aittir" şeklindeki yazılı ifadeyle tamamı Bayburt belediyesine aittir. 

Tapu kütüğünün beyanlar hanesinde bulunan inşaat sahibi Adnan ABİDİN; İlimiz merkez Şingah mahallesi 64 ada 5 parsel de kayıtlı 164,00 m2 miktarlı arsa niteliğindeki taşınmaz, beyanlar hanesindeki "üzerindeki ev inşaatı Osman TAŞTAN'a aittir" şeklindeki yazılı ifadeyle tamamı Bayburt belediyesine aittir. Tapu kütüğünün beyanlar hanesinde bulunan inşaat sahibi Osman TAŞTAN; Olmak üzere yukarıda tapu bilgileri ve özellikleri yazılı toplam 19 parselde ki muhdesat lehtarlarına ulaşılamadığından, adresi bilinmediğinden ve adresinin meçhul olduğu anlaşıldığından Medeni Kanunun 1026. Maddesine istinaden beyanlar hanesinde yukarıda adı geçen kişilerin lehine tesis edilmiş olan muhdesatın Tapu Sicilinden terkin işlemi Müdürlüğümüzce gerçekleştirildiğinden yine Medeni Kanunun aynı maddesi uyarınca muhdesat lehtarı, adı geçenlerin veya mirasçılarının bu işlemlerden dolayı 30 (OTUZ) gün içerisinde terkine karşı dava açabileceklerine Medeni Kanunun 1019. Maddesine göre ilgililerine tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.