FEDERASYONA KATILIM TOPLANTISI YAPILDI

İstanbul Avrupa yakasında faaliyet gösteren Bayburt ilçe, belde ve köy dernekleri Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği kahvaltılı toplantıya yoğun ilgi gösterdi.

FEDERASYONA KATILIM TOPLANTISI YAPILDI
08 Nisan 2013 Pazartesi 17:07

Federasyon köyler
İlgili Galeriye Git
 09-02-2013 tarihinde İstanbul’un çeşitli ilçelerinde faaliyetlerini sürdüren 19.merkez derneklerle başlatılan İstanbul Bayburt Dernekleri Federasyonu kuruluş çalışmaları neticesinde.02-04-2013 tarihinde bu derneklerimizin 16.sının kurulmasına karar verdiği federasyonun genişletilmiş istişare toplantısına Avrupa yakasında faaliyet gösteren 71 derneğin 56’sı katılarak kurulmasına karar verilen dernekler federasyonuna yapılan oylama ile 54 dernekten kabul Konursu ve Petekkaya dernek başkanları bazı çekincelerin ortadan kaldırılarak bu çalışmanın sürdürülmesi yönünde görüş ortaya koydu.

Toplantının açılış konuşmasında Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Polattimur 2003 yılında Devetaşı köyü derneğinde yapılan federasyon kurma çalışmalarında 34 belde ve köy derneğimizin kurma kararı vermesine rağmen çeşitli ilçelerde faaliyetlerini sürdüren merkez derneklerin bu oluşuma sıcak bakmamaları neticesinde bu çalışmalar askıya alınmıştı.

Bizlerde derneğimizin 2011 yılında yapılan kongresinde genel kurula katılan 632 üye 54 tüzel kişinin yani dernek başkanların oy birliği ile almış olduğu federasyon kurma kararına istinaden dernek yönetimi olarak yapılan bazı çalışmalar neticesinde 09-02-2013 tarihinde merkez dernek başkanlarımızla bir araya gelerek sayın Osman Öztürk başkanlığında Lütfi Sülo, Halis Sarıdoğan, Mehmet Akşit, Bayram Ağdağ, Atilla Yılmaz’dan oluşan federasyon kuruluş tüzüğünün hazırlanması yönünde bir komisyon kurularak çalışmalara devam edildiğini bu çalışmaların tüm merkez derneklerin ilçelerinde bulunan belde ve köy derneklerimizin başkanlarına bu çalışmalar hakkında bilgiler sunarak dernek başkanlarımızın görüşlerinin alınacağı toplantılar tertiplenerek çalışmaların tabana yayılması amaçlandı.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği olarak Taşçılar köyü derneğimizde 44 Belde ve Köy derneklerimizin Başkan ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla yapılan dernekler toplantısında çalışmalar hakkında belde köy dernek başkanlarımıza bilgi verilerek görüşleri alınmış toplantıya katılan derneklerden tam destek alınarak federasyon kurma çalışmalarına yön verilmiştir. Bugünde sizlerle bir araya gelmemizdeki sebep merkez derneklerimizle yapılan son toplantıda kurulmasına karar verilen dernekler federasyonumuzun tüzüğü hakkında bilgiler vermek üye derneklerin temsil ve sorumlulukları hakkında bilgiler sunmak için bir araya geldik sorumluluk addederek bu toplantıya katılan herkese teşekkür etti.

Toplantıda söz alarak görüşlerini belirten dernek başkanları.

  Bayburt Alapelit Dernek Başkanı Köksal Tosun çalışmalarda tüm derneklerle birlik ve beraberlik içinde olacaklarını ifade ederek şubelerin akıbetlerinin ne olacağını sordu.

Konursu Dernek Başkanı Murat Esentürk Federasyonun tüm Bayburt Sivil toplum kuruluşlarının katılımının sağlanmasını, şuan bazı kurumlar veya kişilerin ayrı bir federasyon kurmak için çalıştıklarını bu tür oluşumlarda birlik, beraberlik derken mevcut birliğimize zarar verilmemesi gerektiğini Federasyonun iki yakada ayrı ayrı kurularak sonrada Konfederasyon olması lazım geldiğini, delege sistemi değil’ de herkesin üye olarak oy kullanacağı bir yapı olması gerektiğini söyledi.

Sancaktepe Dernek Başkanı Kemalettin Karslı Federasyona katılacak Derneklerin sabit delege sistemiyle değil Üye sayısına göre temsil edilmesini gerektiğini söyledi

Petekkaya Dernek Başkanı Faruk Kılıçaslan Federasyon çalışmalarının oldubittiye getirilmeye çalışıldığını, akil adamlar topluluğu oluşturularak yeni bir oluşum olmalı, birlik ve beraberliğin sağlanmadığı yerde olmayacaklarını ifade ederek birlik ve beraberliğin önünde engel olarak duran kim varsa derhal istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Bağcılar Bayburt Derneği adına Y.K.Üyesi Cevat Aydeniz Bağcılar Bayburtlular Derneğini kurarken hiçbir art niyetlerinin olmadığını yanlış algılandığını ayrıca komisyon kurulup Federasyon tüzüğünde yeni düzenlemeler yapılmasını, herkesin birlik ve beraberlikten bahsettiğini, Birliğin ve akil adamların şu an burada olduğunu ifade etti.

Silivri Bayburt Dernek Başkanı Önder Manavoğlu Federasyon kurulma çalışmalarında Başından beri yer aldığını, Halisane duygularla çalıştıklarını söyleyerek delege konusuna değindi. Silivride dernek üyelerinin köy derneklerinden az olduğunu fakat Derneklerinde 40 ayrı köyden üyelerinin olduğunu bundan dolayı en az 40 köyü temsil ettiklerini ifade ederek delege sayısını belirlerken bunların dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından yapılan değerlendirmelere cevap veren Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Polattimur:

Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin tüm şubelerinin kendi varlıklarını koruyacağını.

Başka yerlerde başka kişiler ve kurumlar tarafından yeni federasyonlar kurmak için çalışmalar yapılmasının inşallah bu sürece farklı açıdan bir katkı sunmasını beklediklerini bizler ileriki yıllarda tabela federasyonuna dönüşmeyecek tıpkı 1947 yılında kurulan ve halen dimdik ayakta duran ve bu millete hizmet eden bir yapı gibi geleceğe yön veren bir oluşumun temellerini atmaya çalışıyoruz.Herkesin üye olacağı bir federasyon yapısının ileriki yıllarda dernekleşmeye yönelik bir olguya dönüşeceğini onun için dernekçilik değil’ de dernekleri güçlendiren bir yapıyı benimsediklerini.

Derneklerin sabit delege sistemi ile temsili diğer üye sayısına göre temsilinden daha sağlıklı ve uygulanıla bilir bir sistem olduğunu diğer federasyonların yaşadıkları sorunları bakıldığı zaman daha net anlaşılmaktadır.

Değerli Başkanlarım kurulan federasyonun oldubittiye getirildiği söylendi açılış konuşmamda bu günlere nasıl gelindiğini izah ettim çalışmaların ne aşamada olduğunu ve bu günlere nasıl gelindiğini sanırım açık bir şekilde sizlerle paylaştım. Bayburtlunun birlik ve beraberliğine zarar veren kim varsa istifa etmeli deniyor bu uslüpların yanlış olduğunu sanırım bu toplantıya katılan derneklerin birlik ve beraberliğin mesajını veren bir fotoğraf ortaya koyduğu net bir şekilde görülmektedir.kendini bu fotoğrafın içerinde olmadığını görüp’ de birlik ve beraber olamadığımızı ifade edenler yıllardır aynı şarkıyı söylüyor oysa bizler hep bu fotoğrafı doğru okuyarak birlikte nelere imza attığımızı sanırım kamuoyu iyi biliyor.

Bugün bu toplantıda bizlere destek vererek bu çalışmanın daha özgüvenle sürdürülmesinin önünü açan siz değerli başkanlarıma şahsım ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum dedi.

TOPLANTIYA KATILAN DERNEKLER.

1-Kağıthane Şair Zihni Bayburt Derneği Başkanı Sayın Osman Öztük.2-Arnavut köy Bayburtlular Derneği Başkanı Sayın Sadettin Korkmaz .3- Avcılar Bayburtlular Derneği Başkanı Sayın Sezgin Çamur.4- Eyüp Sultan Bayburtlular Derneği Başkanı Sayın Ercan Tayfur.5-Silivri Bayburtlular Dernek Başkanı Sayın Önder Manavoğlu.6-Bağcılar Bayburtlular Derneği Başkanı Sayın Av.Murat Eraslan.7-Sultangazi Bayburtlular Dernek Başkanı Ercan Saymaz.8-Bahçelievler Şube Başkanı Sayın Mehmet Kocabey.9-Bağcılar Şube Başkanı  Sayın Hicabi Durmuş 10-Esenler Şube Başkanı Sayın Fuat Saka.11-Arpalı Beldesi Dernek Başkan Yrd.Sayın Hakkı Kocatürk.12-Gökçedere Beldesi Dernek Başkanı Sayın Kenan Kaya.13-Konursu Beldesi Dernek Başkanı Sayın Murat Esentürk.14-Çayıryolu Beldesi dernek Başkanı Sayın Beyhan Akkoyunlu.15-Güzelce Köyü Dernek Başkanı Sayın  Adem Yazıcı.16 Kurbanpınar Köyü Dernek Başkanı Sayın  Ahmet Akbayram 17-Sarıhan Köyü Dernek Başkanı Sayın  Akif Uğurlu 18-Aydıncık Köyü Dernek Başkan Yrd.Sayın   Yaşar Dinçer.19 İğdir Köyü Dernek Başkanı Sayın Ali Kacır.20.Pınarlı   Köyü Dernek Başkanı Sayın Ali Kaygusuz 21-Taşçılar Köyü Dernek Başkanı Sayın Ali Erkul.22-Armutlu Köyü Dernek Başkanı Sayın Atilla Yılmaz.23-Çatalçeşme Köyü Dernek Başkanı Sayın Cem Kaya Ilgaz.24.Soğukgöze    Köyü Dernek Başkanı Sayın Cengiz Karlı.25-Karayaşmak Köyü Dernek Başkanı Sayın Erol Atasoy.26-Petekkaya   Köyü Dernek Başkanı Sayın Faruk Kılıçaslan.27-Çakırbağ Köyü Dernek Başkanı Sayın Gülbeg Taştan.28-Çiğdemtepe Köyü Dernek Başkanı Sayın  Halil Çelebi 29-Sırakayalar Köyü Dernek Başkanı Sayın Haydar Türk.30-Kavaklı  Köyü Dernek Başkanı Sayın Hayrettin Şimşek.31-Kabaçayır  Köyü Dernek Başkanı Sayın Hükmü Türkoğlu 32-Değirmencik Köyü Dernek Başkanı Sayın İsmail Kurban.33-Göldere Köyü Dernek Başkanı Sayın Kamil Kurban.34-Sancaktepe Köyü Dernek Başkanı Sayın Kemalettin Karslı.35-Alapelit Köyü Dernek Başkanı Sayın   Köksal Tosun 36-Alıçlık Köyü Dernek Başkan Yrd Zafer Yarar.37-Hacıoğlu Köyü Dernek Başkanı Sayın Erdoğan Durmuş.38-Kalecik Köyü Dernek Başkanı Sayın   İmdat San.39-Güneşli Köyü Dernek Başkanı Sayın   Alaattin Altuntaş.40-Aşağıçımağıl Köyü Dernek Başkanı Sayın Muammer Kocabey.41-Başçımağıl Köyü Dernek Başkanı Sayın   İbrahim Akbal.42-Orta Çımağıl Köyü Dernek Başkan Yrd Sayın Yunus Memiş.43-Kavacık  Köyü Dernek Başkanı Sayın Mustafa Pekmezci.44.Kıratlı    Köyü Dernek Başkanı Sayın   Murtaza Özoğul.45-Tomlacık    Köyü Dernek Başkanı Sayın   Celal Taşdemir.46-Göloba Köyü Dernek Başkanı Sayın   Orhan Tiryaki.47-Aksaçlı Köyü Dernek Başkanı Sayın Osman Kaydu.48-Balca   Köyü Dernek Başkanı Sayın   Salih Türk.49-Işıkova Köyü Dernek Başkanı Sayın   Sebahattin Karaslan.50-Çerçi Köyü Dernek Başkanı Sayın Seyfettin Memiş.51-Y.Dikmetaş  Köyü Dernek Başkanı Sayın Şener Çakır.52-Çiftetaş   Köyü Dernek Başkanı Sayın Vahdet Aydın.53-Danışment   Köyü Dernek Başkanı Sayın   Yakup Pınar.54-Balkaynak Köyü Dernek Başkanı Sayın   Mehmet Adıgüzel.55-Bayrampaşa Köyü Dernek Başkanı Sayın   Temel Akkuzu.56-Elmalı Köyü Dernek Başkanı Sayın Yusuf Ataç


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
A.RAHMAN TİMUR-BAYBURT - 7 yıl önce
istanbuldaki bayburt dernekleri,trenin bayburttan
geçmesi için imza atacaklarmı?,merak konusu??
Avatar
"konursulu-Bayburt" - 7 yıl önce
g.hane federasyonu tren için imza başlatti,
sn polattimur ne yapacak.?,tir.???,acaba??
Avatar
"Y.LORULU-BAYBURT" - 7 yıl önce
sn p.timür treni bayburta getir,sevdaliliğini ispat
lamiş olursun?,ne yapmali"imza kampanyasi"evet.
Avatar
Safak Güngör - 7 yıl önce
avrupa yakasında 56 dernegi bir araya toplanması gurur veriyor. bu birlikteliğin amcı federasyon kurma amacı anladığım kadarıyla. federasyonu kurmak zor hemde çok zor allah yardımcın olsun. kurulur veya kurulmaz onu bilemem ama 56 derneği bir arada görmek guru verici bu gururun nedeni olduğun için sizinle şahsen tanışmak isterim.
Avatar
Şerafettin Bayram - 7 yıl önce
sayın bayburt dernek başkanları dernek olarak yaptığınız hizmetler nedirki federesyon olunca ne değişecek.bir köy dernek başkanını kimin adına ve nasıl b federasyona katılıyor bnim aklım bunu almıyor.
Avatar
metin çetin - 7 yıl önce
selamlar şerafettin bey cok ayıp etmişler dennek başkanları sana neden sormamişlar aklım almıyor dıyorsun olmayan şeyı fazla zorlamamak lazım ordakı ınsanlar deyerlı ınsanlar onlar işinı bilir saygilar
Avatar
metin çetin - 7 yıl önce
y lorulu sen onçe kendı ısmını açıkla sahte bayburtlu ondan sonra könüşürsunkimin tellalıgini yapıyorsun sen abdurahman başkanı ağzına alacak adammısın kendıne gel 00000000000............