Bayburtlu Ünlü Matematikçi Fuat Baş Hoca’nın makalesi uluslar arası dergide yayımlandı

Bayburtlu Hemşerimiz,Eğitimci Okul Müdürü ve Matematikçi Fuat Baş Hocanın Matematiksel düşünme yeteneği ve özgüven adlı Makalesi Uluslar arası “PULSUS” adlı dergide yayınlandı.

Bayburtlu Ünlü Matematikçi Fuat Baş Hoca’nın  makalesi uluslar arası dergide yayımlandı
28 Mart 2022 Pazartesi 14:11

BAYBURTGÜNDEM- İngilterede BİLİM DERGİSİ yayımlandı.

“YAYINLANAN MATEMATİK MAKALESİ”

Matematiği daha yaygın olarak öğrenen ve uygulayan kişi, mantıklı ve yaratıcı bir yaklaşım geliştirir. İşyerinde matematik becerilerini geliştirmek, işverenlerin verimliliğini artırır. İşyerini iyileştirmeye, maliyetleri düşürmeye ve hatta yaşamı tehdit eden hatalardan kaçınmaya yardımcı olabileceğine inanıyorum. Ayrıca çalışanların özgüvenlerini geliştirebilir, gelişimlerinin önündeki engelleri kaldırabilir… Çünkü matematik dil, ırk, din, ülke bilmeden medeniyetlere zenginlik katan sağlam, kullanışlı evrensel bir dildir. Birey, toplum, bilim ve teknoloji için vazgeçilmezdir. Kapsamı ve derinliği sınırlanamayacak bir bilim, sanattır. İnsan aklının yarattığı en büyük ortak değerdir.

Evrenselliği onun gücüdür. Çağları aşarak bize ulaştığı gibi, yine çağları aşarak yeni nesillere ulaşacaktır Matematiksel düşünme, insanların problemlere sistematik ve hızlı bir şekilde yönelmesidir; Var olan bilgiyi ayrıştırıp hayata aktarmanın ve hiç söylenmemiş fikirleri ortaya çıkarmanın adıdır.

Eğitime yeni bir bakış açısıyla bakmamız gerekiyor. Veli-okul iletişiminin sürekliliği sağlanmalıdır. Anne babalarının güvendiği, öğretmen gelişimine önem veren, öğretmenlerin ihtiyaçları doğrultusunda rutin olarak düzenlenen gelişim programlarının yanı sıra öğretmenlerin görüşleri de dikkate alınarak öğrenmeyi alışkanlık haline getiren çocuklarımıza öğrenmeyi alışkanlık haline getirmeliyiz. geleceğimizin garantisi. Öğrencilerde farklı öğrenme türleri keşfedilerek bireyselleştirilmiş yaklaşımlar tasarlanmalıdır. Birden fazla yabancı dili kullanabilen, süreç değerlendirme ve etkili öğrenme yöntemlerinin kullanıldığı, teknolojinin eğitimin her alanında yer aldığı, yurt içi ve yurt dışı sosyal projelerde aktif olarak yer alan öğrenciler yetiştirmektir. , “üç günün dünyası.” Yani kısa ömrümüzde, öğrenme aşaması sadece okullarda olmamalı. Hayat boyu öğrenme felsefesini benimsemeliyiz. Doğruyu ve iyiyi bulmak için samimi bir mücadele içinde olunmalıdır. İnsan olmanın gereği olan ahlaki değerlerin kazandırılması için çaba gösterilmeli, kavramların doğru yorumlanıp içselleştirilmesine özen gösterilmelidir.

Hak temelli eğitim anlayışı, cinsiyete duyarlı, dezavantajlı çocukların eğitimi, demokratik okul kültürü, takım ruhuyla hareket edebilen, toplumsal faydayı esas alan düşünebilen, çevre bilincini zorunluluk değil zorunluluk olarak yorumlayan, eğitimde fark yaratmak ve tüm bunları sadece harika söylemler değil, eylemlere yansıtmak. Bir çaba içinde olmak bağlamında, kişi meşgul olmalıdır. Hayat boyu öğrenme felsefesini benimsemeliyiz.

Doğruyu ve iyiyi bulmak için samimi bir mücadele içinde olunmalıdır. İnsan olmanın gereği olan ahlaki değerlerin kazandırılması için çaba gösterilmeli, kavramların doğru yorumlanıp içselleştirilmesine özen gösterilmelidir. Hak temelli eğitim anlayışı, cinsiyete duyarlı, dezavantajlı çocukların eğitimi, demokratik okul kültürü, takım ruhuyla hareket edebilen, toplumsal faydayı esas alan düşünebilen, çevre bilincini zorunluluk değil zorunluluk olarak yorumlayan, eğitimde fark yaratmak ve tüm bunları sadece harika söylemler değil, eylemlere yansıtmak. Bir çaba içinde olmak bağlamında, kişi meşgul olmalıdır. Hayat boyu öğrenme felsefesini benimsemeliyiz.

Doğruyu ve iyiyi bulmak için samimi bir mücadele içinde olunmalıdır. İnsan olmanın gereği olan ahlaki değerlerin kazandırılması için çaba gösterilmeli, kavramların doğru yorumlanıp içselleştirilmesine özen gösterilmelidir. Hak temelli eğitim anlayışı, cinsiyete duyarlı, dezavantajlı çocukların eğitimi, demokratik okul kültürü, takım ruhuyla hareket edebilen, toplumsal faydayı esas alan düşünebilen, çevre bilincini zorunluluk değil zorunluluk olarak yorumlayan, eğitimde fark yaratmak ve tüm bunları sadece harika söylemler değil, eylemlere yansıtmak. Bir çaba içinde olmak bağlamında, kişi meşgul olmalıdır. İnsan olmanın gereği olan ahlaki değerlerin kazandırılması için çaba gösterilmeli, kavramların doğru yorumlanıp içselleştirilmesine özen gösterilmelidir. Hak temelli eğitim anlayışı, cinsiyete duyarlı, dezavantajlı çocukların eğitimi, demokratik okul kültürü, takım ruhuyla hareket edebilen, toplumsal faydayı esas alan düşünebilen, çevre bilincini zorunluluk değil zorunluluk olarak yorumlayan, eğitimde fark yaratmak ve tüm bunları sadece harika söylemler değil, eylemlere yansıtmak.

Bir çaba içinde olmak bağlamında, kişi meşgul olmalıdır. İnsan olmanın gereği olan ahlaki değerlerin kazandırılması için çaba gösterilmeli, kavramların doğru yorumlanıp içselleştirilmesine özen gösterilmelidir. Hak temelli eğitim anlayışı, cinsiyete duyarlı, dezavantajlı çocukların eğitimi, demokratik okul kültürü, takım ruhuyla hareket edebilen, toplumsal faydayı esas alan düşünebilen, çevre bilincini zorunluluk değil zorunluluk olarak yorumlayan, eğitimde fark yaratmak ve tüm bunları sadece harika söylemler değil, eylemlere yansıtmak. Bir çaba içinde olmak bağlamında, kişi meşgul olmalıdır. takım ruhuyla hareket edebilen, toplumsal faydayı esas alan düşünebilen, çevre bilincini zorunluluk değil zorunluluk olarak yorumlayan, eğitimde fark yaratma arzusuyla çalışan ve tüm bunları sadece harika söylemler değil, eylemlere yansıtabilen. Bir çaba içinde olmak bağlamında, kişi meşgul olmalıdır. takım ruhuyla hareket edebilen, toplumsal faydayı esas alan düşünebilen, çevre bilincini zorunluluk değil zorunluluk olarak yorumlayan, eğitimde fark yaratma arzusuyla çalışan ve tüm bunları sadece harika söylemler değil, eylemlere yansıtabilen. Bir çaba içinde olmak bağlamında, kişi meşgul olmalıdır.

Herkesin bir ömür boyu matematiği seveceğine, öğreneceğine ve kullanacağına inanıyorum. Ülkemizin öncü, planlı, çok yönlü, en iyi, en sıra dışı, eğitimci ve lider bir yönetici tarafından, ayrım gözetmeksizin ve kişilik gözetmeksizin her öğrencinin kalbine dokunabilen bir yönetici tarafından yönetilmektedir. Amacımız okumak... Yazmak... Keşfetmek... Sonra gördüğüm eksiklikleri ve hataları düzeltmek için yeniden yazmak... Gözlemlemek... Hedefimiz hayatımızın her anını güzel ve keyifli bir şekilde geçirmek. önce kendimize sonra ülkemize sonra da dünyaya faydalı bir insan olmak. Tabii ki dürüstçe, insanca, bana göre değil ama herkes tarafından, modern bir şekilde.

Tüm Milletlerin Ortak Dili Matematik

Beynimizi tazeleyelim. Nasıl? Dünyada beyin sporları olarak bilinen oyunlar var: Satranç, dama, sudoku, go ve Matematiksel Dört İşlem Zeka İksiri (Koni matematik)... Bu oyunlar insanların muhakeme ve stratejik düşünme yeteneğini geliştiriyor. Hepsi matematik üzerine kuruludur. Matematiği daha yaygın olarak öğrenen ve uygulayan kişi, mantıklı ve yaratıcı bir yaklaşım geliştirir.

Aynı zamanda çalışanların özgüvenini geliştirebilir ve gelişimlerinin önündeki engelleri kaldırabilir… Çalışanların özgüvenlerini de geliştirebilir ve gelişimlerinin önündeki engelleri kaldırabilir… Matematik, dil bilmeden medeniyetleri zenginleştiren sağlam, kullanışlı evrensel bir dil olduğu için, ırk, din veya ülke. Birey için, toplum için, bilim için, teknoloji için vazgeçilmezdir. yayılma alanına ve derinliği sınırlanamayacak bir bilimdir, sanattır. İnsan aklının yarattığı en büyük ortak değerdir.

Çağları aşarak bize ulaştığı gibi, çağları aşarak yeni nesillere de ulaşacaktır. Matematiksel düşünme, insanların problemlere sistematik ve hızlı bir şekilde yönelmesidir; Var olan bilgiyi ayrıştırmanın adıdır, eğitime yeni bir bakış açısıyla bakmamız gerekir. Veli-okul iletişiminin sürekliliği sağlanmalıdır. Ailelerinin güvendiği, öğretmen gelişimine önem veren, öğretmenlerinin görüşleri alınarak öğretmenlerin ihtiyaçları doğrultusunda düzenli olarak düzenlenen gelişim programları geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza öğrenmeyi alışkanlık haline getirmeliyiz. Öğrencilerde farklı öğrenme türleri keşfedilerek bireyselleştirilmiş yaklaşımlar tasarlanmalıdır. Süreç değerlendirme ile etkili öğrenme yöntemleri kullanılır,

Yaşam dediğimiz eskilerin deyimiyle “üç günlük dünya”. Yani kısacık ömrümüzde öğrenme aşaması sadece okullarda olmamalı. Hayat boyu öğrenme felsefesini benimsemeliyiz. Doğruyu ve iyiyi bulmak için samimi bir mücadele içinde olunmalıdır. İnsan olmanın gereği olan ahlaki değerlerin kazandırılması için çaba gösterilmeli, kavramların doğru yorumlanmasına ve içselleştirilmesine özen gösterilmelidir. Hak temelli eğitim anlayışı, cinsiyete duyarlılık, dezavantajlı çocukların eğitimi, demokratik okul kültürü, yetenekli takım ruhu ile hareket etmek, Toplumsal faydayı esas alan düşünmek, çevre bilincini zorunluluktan çok zorunluluk olarak yorumlamak, istekle çalışmak. eğitimde fark yaratmak ve tüm bunları sadece harika söylemler değil, eylemlere yansıtmak. Bir çaba içinde olmak bağlamında, kişi meşgul olmalıdır.

Herkesin matematiği seveceğine, öğreneceğine ve bir ömür boyu kullanacağına inanıyorum. idealimiz; Ayrım yapmadan, kişiliği ne olursa olsun her öğrencinin kalbine dokunabilen öncü, Alanında planlı, çok yönlü, en iyi, en sıra dışı, eğitici ve lider bir yönetici tarafından ülkemizin yönetimi... Hedefimiz okumak.. .yaz... Keşfet... Sonra tekrar yaz, gördüğüm eksiklikleri ve yanlışları düzeltmek için... Gözlemle... Hedeflerimiz hayatımızın her anını güzel ve keyifli bir şekilde geçirmek, Her şeyden önce var olmak. önce kendimize, sonra ülkemize, sonra da dünyaya faydalı bir insan. Tabii ki dürüstçe, insanca, bana göre değil ama herkes tarafından, modern bir şekilde... öğrenin ve ömür boyu kullanın.

idealimiz; Ayrım yapmadan, kişiliği ne olursa olsun her öğrencinin kalbine dokunabilen öncü, Alanında planlı, çok yönlü, en iyi, en sıra dışı, eğitici ve lider bir yönetici tarafından ülkemizin yönetimi... Hedefimiz okumak.. .yaz... Keşfet... Sonra tekrar yaz, gördüğüm eksiklikleri ve yanlışları düzeltmek için... Gözlemle... Hedeflerimiz hayatımızın her anını güzel ve keyifli bir şekilde geçirmek, Her şeyden önce var olmak. önce kendimize, sonra ülkemize, sonra da dünyaya faydalı bir insan. Tabii ki dürüstçe, insanca, bana göre değil ama herkes tarafından, modern bir şekilde... öğrenin ve ömür boyu kullanın.

idealimiz; Ayrım yapmadan, kişiliği ne olursa olsun her öğrencinin kalbine dokunabilen öncü, Alanında planlı, çok yönlü, en iyi, en sıra dışı, eğitici ve lider bir yönetici tarafından ülkemizin yönetimi... Hedefimiz okumak.. .yaz... Keşfet... Sonra tekrar yaz, gördüğüm eksiklikleri ve yanlışları düzeltmek için... Gözlemle... Hedeflerimiz hayatımızın her anını güzel ve keyifli bir şekilde geçirmek, Her şeyden önce var olmak. önce kendimize, sonra ülkemize, sonra da dünyaya faydalı bir insan. Tabii ki dürüstçe, insanca, bana göre değil ama herkes tarafından, modern bir şekilde... Alanında en sıra dışı, eğitici ve lider yönetici... Hedefimiz okumak...yazmak... Keşfetmek... Sonra tekrar yazmak, eksiklikleri ve hataları görüyorum... Gözlemle... Hedeflerimiz... hayatımızın her anını güzel ve keyifli bir şekilde geçirmek, her şeyden önce kendimize, ülkemize ve sonra dünyaya faydalı bir insan olmak. Tabii ki dürüstçe, insanca, bana göre değil ama herkes tarafından, modern bir şekilde... Alanında en sıra dışı, eğitici ve lider yönetici... Hedefimiz okumak...yazmak... Keşfetmek... Sonra tekrar yazmak, eksiklikleri ve hataları görüyorum... Gözlemle... Hedeflerimiz... hayatımızın her anını güzel ve keyifli bir şekilde geçirmek, her şeyden önce kendimize, ülkemize ve sonra dünyaya faydalı bir insan olmak. Tabii ki dürüstçe, insanca, bana göre değil ama herkes tarafından, modern bir şekilde...

https://www.pulsus.com/scholarly-articles/universal-language-mathematics-9432.html


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.